Hrvatska, Nekategorizirano

Novi projekt Platforme za Društveni centar Čakovec donosi brojne umjetničke programe u Dom kulture Jurice Muraia u Pleškovcu

Nakon dvije godine u zgradi Scheier Platforma za Društveni centar Čakovec i Međimurska županija su nastavili suradnju na novom projektu i na novoj lokaciji, navodi se na stranici https://drustvenicentar.hr/.

Sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda (poziv: Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice) projekt Kreativno edukativni centar postavit će novi smjer razvoja Doma kulture Jurice Muraia u Pleškovcu.

Općina Sveti Juraj na Bregu prepoznala je potencijal zgrade Doma kulture koja će kroz navedeni projekt dobiti nove aktivnosti i kulturno-umjetničke programe.

Projekt će trajati dvije godine tijekom kojih će se osnažiti kapaciteti organizacija civilnog društva za menadžment u kulturi i sudioničkog upravljanja u kulturi, provesti 16 kulturno-umjetničkih događaja i šest volonterskih programa na teme za razvoja kreativnih i umjetničkih vještina, te provesti nabava nove audiovizualne opreme i namještaja za njihovu produkciju.

“Želim zahvaliti načelniku Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelku Nagrajsaloviću na suradnji i spremnosti za implementaciju modela sudioničkog upravljanja zgradom Doma kulture Jurice Muraia. Čekaju nas izazovne dvije godine u kojima nam je ključno dobiti podršku lokalne zajednice i dovesti nove aktivnosti koje će postati dio turističke ponude i razvoja nezavisne kulturne scene- ističe Filip Živaljić, izvršni direktor Platforme za Društveni centar Čakovec.

Partner na projektu je Međimurska županija.

Projekt traje 24 mjeseci. Sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, odobren je na  pozivu „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ , ukupna vrijednost je 1.459.794,22 kuna.