Hrvatska, Nekategorizirano

Murai: Javni poziv za društveno-kulturne i umjetničke programe 2021.

U sklopu projekta KEC (Kreativno edukativni centar u zgradi Murai) objavljen je Javni poziv za društveno-kulturne i umjetničke programe 2021. koji udrugama, umjetničkim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima, drugim subjektima, javnim ustanovama i institucijama nude mogućnost izlaganja odabranih radova te honorar u vrijednosti do 3.900,00 kuna po programu. Rok za prijavu je 1. veljače 2021.!

Platforma za Društveni centar Čakovec i Općina Sveti Juraj na Bregu dana 9. studenog 2020. godine potpisali su Sporazum o suupravljanju zgradom Doma kulture Jurice Muraia za razdoblje 2020.-2023.

Koji se programi mogu prijaviti?

• umjetnost i kultura, poglavito suvremeni oblici,
• suvremene kritičke društvene prakse: promišljanje društvenih prilika i poticanje društvene promjene,
• obrazovni program namijenjen razvoju i jačanju kapaciteta lokalne zajednice i organizacija civilnog društva u sektoru društvene, kulturne i socijalne djelatnosti,
• programi sektora kreativne industrije,
• program koji nije stariji godinu dana o raspisivanja ovog poziva
• druga područja koja utvrdi Koordinacijski odbor.

Što je uključeno?

Odabrani programi mogu koristiti prostor i svu dostupnu tehničku opremu zgrade Murai. Za odabrane programe Platforma će osigurati dodatnu podršku u organizaciji i promociji programa te honorar u ukupnoj vrijednosti do 3,900.00 kuna po programu.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju pronađite na: http://bit.ly/javnipozivzakulturnoumjetničkeprograme

Projekt Kreativno edukativni centar postavlja novi smjer razvoja Doma kulture Jurice Muraia u Pleškovcu kroz provođenje aktivnosti i kulturno-umjetničkih programa i osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za menadžment u kulturi.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, odobren je za sufinanciranje na pozivu „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ u iznosu od 1.459.794,22 kn, 85% iz proračuna EU + 15% iz državnog proračuna. Projekt traje 24 mjeseci.