EHO, Nekategorizirano

Nakon zatvora, i mlade i stare, zdrave i bolesne, uvijek čeka podrška u stambenim zajednicama “kuće na pola puta”

Foto: Udruga Pet plus

Udruga PET PLUS, Udruga Institut Pula i Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih od rujna prošle godine provode projekt Start point koji je odobren za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu za dodjelom bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.

Projekt se bazira na otvaranju “kuće na pola puta”  koja nudi smještaj za bivše kažnjenike.

Osnivanjem privremenog smještaja odnosno otvaranjem “kuće na pola puta“ po uzoru na dobru praksu i tradiciju koja postoji u zemljama poput Velike Britanije, Nizozemske i skandinavskim zemljama, Udruga PET PLUS dala je novu mogućnost lakše integracije počinitelja kaznenih djela u društvo, tamo im je omogućena stalna psihosocijalna podrška, radi se na njihovu stjecanju socijalnih vještina uz mentorsku podršku. Takvim pristupom smanjuje se vjerojatnost za recidivom, a povećava šansa za uspješnom reintegracijom u društvenu zajednicu.

„Kuća na pola puta“ omogućava i rješavanje problema bolesnih, starijih i onemoćalih bivših zatvorenika kojima se najteže snaći nakon izdržane kazne zatvora. Od prosinca 2019., zahvaljujući projektu Start point, osiguran je smještaj za 7 korisnika, a njih 15 prima stalnu psihosocijalnu podršku psihologinje. Socijalna pedagoginja vodi Klub za

Unutrašnjost “kuće na pola puta”

zapošljavanje gdje korisnici kroz mentoriranje i podršku razvijaju vještine samoprocjene i samoprezentacije, raste im samopuzdanje te jačaju komunkacijske vještine.

– Počinitelji kaznenih djela po izlasku iz zatvora najčešće su prepušteni samima sebi i vlastitoj sposobnosti snalaženja. Prilikom otpusta i nakon dolaska u mjesto prebivališta, zatvorenik se može obratiti nadležnom sucu izvršenja i probacijskim uredima radi pružanja pomoći, no najčešće takva podrška nije dovoljna. Provedbom projekta START POINT postavili smo temelje za postpenalni prihvat i podršku. Uz pružanje smještaja počiniteljima kaznenih djela koji se nemaju gdje vratiti nakon izdržavanja zatvorske kazne, za neke zatvorenike nije ni poželjno da se nakon izdržane kazne vrate u obitelj zbog njene nefunkcionalnosti, a postoje i slučajevi kada je poželjna promjena mjesta življenja zbog negativnog utjecaja sredine koji pogoduje nastavku kriminalnih aktivnosti zatvorenika – govori nam Mira Davidović, predsjednica udruge Pet plus.

– S obzirom na visoku potrebu za obrazovanjem zatvorenika ponosni smo što smo imali mogućnost pružiti dvojici korisnika uključivanje u programe prekvalifikacije kako bi se povećali njihovi realni izgledi na tržištu rada a time i smanjila njihova socijalna isključenost, na koncu, što je i najvažnije, samim time smanjuju se šanse za ponovno počinjenje kaznenog djela – dodaje Davidović.

– U idućim mjesecima naše korisnike čekaju nove radionice koje će ih dodatno osnažiti. Radionice su to za informatičko opismenjavanje i za osobne financije koje trebaju olakšati ponovnu integraciju u društvenu zajednicu. Razvili smo i edukacijski program namijenjen počiniteljima kaznenih djela za resocijalizaciju i rehabilitaciju, korisnici će

Druženje s korisnicima

u narednim mjesecima pohađati edukaciju u četiri modula koja potiču društveno poželjne promjene u normama, stavovima, vrijednostima. Potiče se razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina, djeluje na motivaciju i razvoj psihosocijalnih vještina, jača kompetencije za poduzetništvo i zapošljavanje – zaključuje Davidović. (RB, Civilnodruštvo)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: Udruga Institut Pula i Callidus-ustanova za obrazovanje odraslih

Početak i kraj projekta: 01.09.2019.-01.03.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 1.171.015,66 kn

Trajanje projekta: 18 mjeseci