Oznaka: Korak po korak

EHO Nekategorizirano

Klub za mlade Scientia populo

U okviru ovog projekta Scientia populo u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave osnovat će klub za mlade u Kninu, a program i sadržaje kluba za mlade koristit će i mladi susjednih projektnih općina.