Aktivizam, Nekategorizirano

Udruge odgovaraju na potrebe za deficitarnim socijalnim uslugama

Projekt je odgovarao na potrebe za deficitarnim socijalnim uslugama na području Koprivničko-križevačke županije
Projekt je odgovarao na potrebe za deficitarnim socijalnim uslugama na području Koprivničko-križevačke županije

– Stvaranje partnerstva između različitih pružatelja povećava mogućnosti razvoja socijalnih usluga u zajednici i bolju iskorištenost pojedinačno nedovoljnih ljudskih i financijskih resursa. Međusoban prijenos znanja i iskustava jača stručne kapacitete pružatelja te osigurava kontinuirano učenje i usavršavanje što u konačnici rezultira s boljom procjenom potreba korisnika i kvalitetnijom uslugom. Dobro planirana suradnja će iskoristiti komplementarne prednosti pojedinačnih pružatelja tako da svi osiguraju korist za razvoj svoje organizacije – kaže Bojan Krsnik iz udruge roditelja Korak po korak koja je provodila projekt “Zajedno za mame” u čemu im je partner bila Udruga “HERA”.

Ovaj je projekt odgovarao na potrebe za deficitarnim socijalnim uslugama na području Koprivničko-križevačke županije i u velikom je dijelu doprinjeo kako razvoju suradnje između državnih institucija i organizacija civilnog društva unutar jedne županije, tako i izgradnji mreže pružatelja usluga među županijama.

Izgradnja mreže pružatelja usluga

– Umrežavanje i suradnja tri organizacije civilnog društva u pružanju socijalnih usluga za mlade majke pokazali su se vrlo korisnim za sve tri udruge (Udruga roditelja “Korak po korak”, Udruga HERA Križevci, Udruženje Djeca prva) u vidu jačanja vlastitih kapaciteta, širenja aktivnosti na nove lokalne zajednice i uključivanje novih korisnika. Ostvarivanje formalne suradnje između CZSS Križevci i Udruge “HERA” na temelju potpisanog Protokola, predstavlja primjer dobre prakse koji se može prenositi na nove zajednice kao što je mentorskom podrškom Udruženja “DJECA PRVA” prenesen iz Zagreba u Križevce – ističe Krsnik.

Tijekom projekta su provedene sve planirane aktivnosti i ostvareni očekivani rezultati, a Krsnik naglašava kako su uočeni izazovi prilikom regrutacije volontera, motiviranja ključnih dionika iz lokalne zajednice i osiguranja dugoročnog financiranja nove usluge.

– Ostvarena je dodana vrijednost kroz intenzivnije uključivanje Centara za socijalnu skrb Đurđevac i Koprivnica nego što je originalno planirano jer se projekt prilagođavao potrebama krajnjih korisnica i organizirale su se grupne radionice u tri grada umjesto samo u Križevcima. Dodanu vrijednost projekta nalazimo i u široj primjeni standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga od planirane jer je Udruga roditelja “Korak po korak” iskoristila mentorsku podršku Udruženja “DJECA PRVA” i napravila samoprocjenu usklađenosti i planove poboljšanja za svih 17 standarda.

Osnažene udruge

U fokusu ovoga projekta bilo je osnaživanje Udruge “HERA” jer je na početku imala najmanje razvijene kapacitete za pružanje usluga, projektom su osnažene i Udruga Korak po korak kroz jačanje svojih edukativnih i mentorskih kapaciteta, uvođenjem primjene standarda kvalitete u pružanju usluga i vođenjem ESF projekta.

– Suradnja se treba temeljiti na ravnopravnim partnerskim odnosima u kojim su jasno podijeljene uloge i zaduženja jer se tako mogu izbjeći nerealna očekivanja i omogućiti uspješnije ostvarivanje ciljeva. Razlika u kapacitetima pružatelja usluga ne smije voditi podjeli na velike i male organizacije, na one koji upravljaju i one koji izvršavaju zadaće, već se suradnja ostvaruje u uzajamnom uvažavanju, podržavanju i učenju – kaže Krsnik dodavši kako u udruzi “HERA” i dalje provode aktivnosti započete projektom Zajedno za mame.

Aktivnosti i dalje traju

– Aktivnosti projekta usmjerene na krajnje korisnike traju nesmetano i završetkom samog projekta. Udruga Hera Križevci je nastavila rad s maloljetnim i mladim majkama uključenima u projekt, te bilježe i novi priljev korisnica zainteresiranih za grupni i individualni rad. Postoji i stabilna baza volonterki i nažalost i tadašnjih zaposlenica koje sada volontiraju pri Udruzi “HERA”, koje pružaju usluge volonterski dok se ne osiguraju nova sredstva. Predanost malog stručnog tima u “HERI”, koji kontinuirano provodi savjetodavne i zagovaračke aktivnosti usmjerene na ranjive skupine žena i mladih, neovisno o raspoloživosti financijske podrške za njihovo provođenje, učvršćuje našu procjenu kako rezultati projekta proširuju mogućnosti za dugoročni razvoj socijalnih usluga u zajednici – pojašnjava Krsnik naglasivši kako je suradnja pružatelja usluga iz civilnog društva s institucionalnim pružateljima i nositeljima javnih ovlasti obostrano korisna te najavljuje kako ju planiraju intenzivirati u narednom periodu.

Centrima nedostaju stručni kapaciteti

– Centri za socijalnu skrb imaju brojne javne ovlasti, a nedostaju im stručni kapaciteti za njihovo izvršavanje te su im vanjski pružatelji usluga prirodni partneri. Odgovornost za vođenje slučajeva korisnika usluga socijalne skrbi i poboljšanje kvalitete njihovih života je u nadležnosti centara te im je pomoć u ostvarivanju tih zadaća potrebna. Ugovaranjem provođenja usluga s drugim pružateljima, centri direktno pomažu korisnicima omogućavajući im potrebne usluge a ujedno sudjeluju u razvoju mreže socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, što je dio njihovih poslova prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Suradnju u budućnosti vidimo na međusobnom odnosu povjerenja i povjerljivosti podataka u odnosu na korisnike između OCD-a i institucionalnih pružatelja socijalnih usluga – zaključio je.

Maja Celing Celić