Oznaka: Program Interreg

EHO Nekategorizirano

Uz pomoć EU projekta INNO-WISEs društvena poduzeća za radnu integraciju mogu postati konkurentnija na tržištu

Više od sto europskih društvenih poduzeća, među kojima su Socijalna zadruga Humana nova, Centar za pomoć u kući Međimurske županije, ACT Konto, Poljoprivredna zadruga Domači vrt, sudjelovalo je u projektu EU INNO-WISEs, glavni rezultat je platforma https://wisebusiness.eu/ na sedam jezika koja nudi pomoć u radnoj integraciji osoba s invaliditetom.