EHO, Nekategorizirano

U Bratislavi održana konferencija za osnaživanje mladih Roma

Na konferenciji su bile zastupljene mnogobrojne omladinske romske i proromske organizacije
Na konferenciji su bile zastupljene mnogobrojne omladinske romske i proromske organizacije

Konferencija za osnaživanje mladih Roma održana je u Bratislavi, Slovačka, 9. – 11. listopada 2016. godine, a organizirana je u sklopu nadolazećeg predsjedanja Slovačke Vijećem EU-a i Europskom komisijom.

Cilj konferencije bio je okupiti mlade Rome i relevantne dionike kako bi zajedno radili na promociji uloge mladih Roma kao pokretačke snage u procesima integracije Roma te kako bi razmijenili svoja znanja i iskustva na području integracije Roma.

U sklopu konferencije organizirana je prva dodjela nagrada pod nazivom European Roma Spirit Award 2016, a kandidati su bili pojedinci, organizacije i projekti koji aktivno doprinose poboljšanju položaja Roma u Europi svaki dan.

Dnevni red konferencije bio je vrlo opsežan. Konferencija je uključivala više radnih sesija i panel diskusije u koje su bili uključeni predstavnici ministarstava iz Slovačke, Češke, Rumunjske i Mađarske, aktivisti i predstavnici Roma koji se zalažu za prava Roma na svim razinama.

Na konferenciji su bile zastupljene mnogobrojne omladinske romske i proromske organizacije te pojedinci iz europskih zemalja sa značajnijim brojem Roma. Hrvatsku je predstavljalo nekoliko mladih Roma, uključujući predstavnike Romske organizacije mladih te, pored toga, predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Mladi Romi identificirali su nekoliko važnih pitanja u segmentu obrazovanja i zapošljavanja koja će biti razmotrena od strane institucija Europske unije do prosinca 2016.

Izvor: Romi.hr