Nekategorizirano, Stajališta

U CMS-u zabrinuti zbog neuspostavljenog modela preseljenja i premještaja izbjeglica od strane Vlade RH

Do danas provođenje odluka nije započelo niti je donesen ikakav plan
Do danas provođenje odluka nije započelo niti je donesen ikakav plan

Slijedom donesenih politika na razini EU i obaveza koje je RH preuzela u vidu Europskog plana za upravljanje migracijama, a koje uključuju prihvat izbjeglica po modelu preseljenja i premještanja, Centar za mirovne studije pripemio je niz preporuka koje se direktno tiču izbjeglica koje će u Hrvatskoj boraviti; bilo u statusu tražitelja međunarodne zaštite ili osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Preseljenje (resettlement) je proces traženja međunarodne zaštite u kojem osoba boravi u jednoj zemlji, sam postupak traženja iste zaštite vodi se u toj istoj zemlji, a zemlja boravka je najčešće treća zemlja u kojoj osoba stječe pravo boravka na temelju mandatornog statusa koji odobrava UNHCR. Kada je osobi međunarodna zaštita odobrena, ona se seli iz zemlje u kojoj je boravila tokom trajanja postupka u treću zemlju boravka.

Premještanje (relocation) je dio zajedničkog sustava azila EU koji uključuje premještanje tražitelja međunarodne zaštite iz jedne zemlje članice EU u drugu zemlju članicu EU, čime druga zemlja članica postaje odgovorna za postupak traženja međunarodne zaštite.

Centar za mirovne studije pozdravlja odluku Europske komisije kojom su određene kvote preseljenja i premještaja izbjeglica – tražitelja azila iz Turske, Italije i Grčke, prema kojima bi Hrvatska trebala kroz dvije godine primiti određen broj izbjeglica. Ipak, izražavamo i zabrinutost zbog neuspostavljenog modela preseljenja i premještaja od strane Vlade RH.

Naime, iako su odluke o preseljenju i premještaju donesene još u srpnju, odnosno rujnu 2015., a u srpnju je osnovana i Međuresorna radna skupina za provedbu odluke, do danas provođenje odluka nije započelo niti je donesen ikakav plan kojim bi se detaljnije utvrdili načini, kriteriji i rokovi preseljenja i premještaja te detaljni koraci integracije svakog pojedinog izbjeglice na temelju njegovih/njezinih potreba, ranijih iskustava te specifičnih odrednica poput obrazovnih kvalifikacija i slično.

U svrhu što skorijeg donošenja plana koji bi trebao biti kvalitetan, dugoročan i ostvariv, Centar za mirovne studije predlaže mjere kao doprinos kreiranju modela za preseljenje i premještanje izbjeglica u RH te kvalitetnog, dugoročnog i održivog sustava integracije koje možete pronaći ovdje.