EHO, Nekategorizirano

U Društvenom domu Buševec mještani uče o obnovljivim izvorima energije

U subotu 22. svibnja 2021. u Društvenom domu Buševec održana je radionica “Obnovljivi izvori energije u mojoj zajednici” u sklopu EU projekta Buš Eko?!

Jedna je to u nizu radionica projekta kojemu je cilj energetski obnoviti Društveni dom u Buševcu, te potaknuti daljnji održivi razvoj lokalne zajednice istovremenim očuvanjem tradicijske kulture i načina života usklađenog s prirodom.

Dvogodišnji projekt koji sufinancira Europski socijalni fond započeo je s provedbom u svibnju 2020., nositelj projekta je DOOR, a provodi se s partnerima Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), Prvim hrvatskim seljačkim prosvjetnim i dobrotvornim društvom Ogranak Seljačke sloge Buševec i Gradom Velika Gorica.

Prije radionice o obnovljivim izvorima energije volonteri iz OSS Buševec uz potporu DOOR-a proveli su anketiranje kućanstava o energetskim potrebama te mapirati stvarne energetske potrebe u kućanstvima, navike i stavove građana i građanki vezane uz potrošnju energije i obnovljive izvore energije.

Na zadnjoj radionici u svibnju sudionici su imali priliku saznati koji se obnovljivi izvori energije koriste za grijanje u kućanstvu te kako zamijeniti stare neučinkovite sustave grijanja, novima, učinkovitijima i ekološki prihvatljivijima. Voditeljica radionice Martina Krizmanić Pečnik iz REGEA-e predstavila je informacije o mogućim izvorima sufinanciranja u RH odnosno kako se prijaviti na natječaje da bi ostvarili pravo na financijsku pomoć. Na praktičnom primjeru ugrađene dizalice topline u svojoj obiteljskoj kući mještanin Filip Rožić je predstavio informacije o samim troškovima ulaganja i koliko je kao korisnik zadovoljan s tim načinom grijanja. Na pitanje da li bi nešto promijenio, Filipov odgovor bio: ”Ne, jako sam zadovoljan i da ponovno gradim kuću ponovno bih napravio isto”.

U drugom djelu radionice pročelnica Ureda za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velika Gorica, Gordana Mikulčić-Krnjaja predstavila je i novi projekt za Energetski samoodrživo naselje u koji su osim Buševca, uvrštena i naselja Rakitovec, Turopolje, Ogulinec, Novo Selo i Lazi Turopoljski. Napravljen je prvi korak prema ostvarenju tog projekta, odnosno od strane EUCF su odobrena sredstva u iznosu 60.000,00€ za provođenje studije izvodljivosti.

Projekt Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?! ) sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, ugovoren je na pozivu “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo organizacija civilnog društva i lokalne zajednice”. (Izvor: DOOR / CD)