EHO, Nekategorizirano

Udruga Franak: Valjanost sporazuma za konverziju nema utjecaja na obeštećenje

Udruga Franak izvijestila je u utorak da je, nakon odluke Vrhovnog suda u prvom oglednom postupku u vezi kredita u švicarskim francima, Općinski sud u Kutini svojom presudom poslao poruku “da valjanost sporazuma za konverziju nema utjecaja na obeštećenje”.

Presudom od 16. ožujka predsjednica Općinskog suda u Kutini Jasmina Pintarić dosudila je 53.000 kuna preplaćenih anuiteta, 15.000 kuna razlike konvertirane i stvarne glavnice te 10.000 sudskih troškova u korist tužitelja protiv Privredne banke Zagreb.

“Time je Općinski sud u Kutini poslao snažnu poruku kako valjanost sporazuma za konverziju nema nikakav utjecaj u tužbama kojima se traži obeštećenje do dana konverzije”, priopćila je udruga.

Ističu i da su radosni zbog činjenice da je već nakon šest dana od odluke u oglednom postupku sudski potvrđeno da valjanost aneksa nema nikakav utjecaj na obeštećenje.

U prvom oglednom postupku u vezi kredita u švicarskim francima, objavljenom 10. ožujka, Vrhovni sud je zaključio da je sporazum o konverziji sklopljen na osnovi izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju valjan i ima pravne učinke u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli.

Svi sudovi, u nastavljenim postupcima, vezani su ovim pravnim shvaćanjem pa će se predmeti brže i lakše rješavati, čime će se osim veće pravne sigurnosti postići brže i jeftinije sudovanje, objavio je prošlog tjedna Vrhovni sud.