Hrvatska, Nekategorizirano

Udruga Franak traži da DORH hitno pokrene prekršajne postupke protiv banaka

Izvor i foto: HINA
Izvor i foto: HINA

Udruga Franak u utorak u otvorenom pismu sucima najvećih hrvatskih prekršajnih sudova i Državnom odvjetništvu (DORH) objašnjava prekršajnu odgovornosti banaka zbog jednostranog izvanugovornog manipuliranja kamatnim stopama, pozivajući ih da se posvete prekršajnim procesima protiv banaka.

Franak podsjeća na zakonske odredbe i odluku Ustavnog suda koji se odnose na određivanje promjenjive kamatne stope te apelira na suce Visokog prekršajnog suda i nižih prekršajnih sudova “da dosljedno primjenjuju hrvatsko pravo u odlučivanju o prekršajnim kaznama protiv banaka koje nisu ugovorile sa svojim dužnicima parametre promjenjive kamatne stope”.

Od DORH-a Franak traži hitno pokretanje sveobuhvatnih postupaka protiv osam banaka na temelju prijave Udruge Franak od 9. lipnja 2016. godine.

“Posebice je važno maksimalno postupati na temelju hrvatskih zakona u trenutku kada banke majke hrvatskih banaka neopravdano pokreću arbitražne sporove protiv Republike Hrvatske u Washingtonu. Mi se moramo argumentirano obraniti od nepoštene, pokvarene i nezakonite bankarske igre na tlu suverene Republike Hrvatske, i to legalno, u skladu s našim zakonima koji su pak u potpunosti usklađeni s EU pravom”, ističu iz Franka.

Dodaju da zagovaraju “legalne postupke protiv nesavjesnih poslovnih subjekata koji na temelju nezakonitih ugovornih odredaba već 13 godina ubiru ekstra dobit, od koje velik dio završava u Italiji, Austriji i Francuskoj, i to bez ijedne lipe plaćenoga poreza, putem forward ugovora s valutnim swapom, a kojima valja, sukladno zakonskim odredbama koje tako propisuju, odrezati primjerene prekršajne kazne zbog evidentnog neugovaranja parametara za promjenu kamatnih stopa u najmanje 100.000 kredita”.

Iz Udruge Franak ponavljaju i svoje procjene da su banke dužne još najmanje 5 milijardi kuna preplaćenih kamata dužnicima u kreditima u kojima su kamatne stope mijenjane jednostranim odlukama banaka.

“To se i dalje događa u svim kreditima u kojima je prividno primijenjen zakon, a u stvari je samo nastavljena bankarska samovolja pod blagoslovom Hrvatske narodne banke i uslijed sporosti sudske vlasti te drugih institucija vlasti koje i dalje ne pronalaze način za ukidanje svih preostalih nezakonitih radnji hrvatskih banaka”, kažu iz Udruge.

Stoga pozivaju suce “da se maksimalno profesionalno i duboko posvete opisanim prekršajnim procesima, jer su oni presudni za prestanak nepoštenog i diskriminirajućeg odnosa hrvatskih banaka prema korisnicima kredita koji bi trebali i morali biti ravnopravna ugovorna strana, a time i za stvarnu, a ne deklaratornu, vladavinu prava u Republici Hrvatskoj”.

Očekuju i promptnu reakciju i postupanje DORH-a koji, kako kažu, ne smije više čekati, nego hitno mora pokrenuti potrebne prekršajne procese na temelju prijave Udruge Franak.