Nekategorizirano, Stajališta

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima: Pomoć najčešće traže žene, žrtve obiteljskog nasilja

DSC_4984U holu Policijske uprave varaždinske nedavno je postavljen info punkt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Ureda Varaždin. Riječ je o Udruzi osnovanoj još 2006. u Vukovaru, kao rezultat potrebe žrtava i svjedoka ratnih zločina Domovinskog rata, a koja je zapravo krenula kao pokret mladih pravnika volontera, čiji je zadatak bio pružiti neposrednu podršku žrtvama i svjedocima – odnosno informirati ih o tome kako izgleda kazneni postupak, od koga da traže svoje pravo i koja uopće prava imaju.

Napisala: Martina Pižeta, Varaždinske vijesti

Besplatni broj

Od svog osnivanja, Udruga ima jasan cilj – ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja te kroz zagovaranje razvoja i unaprjeđenja zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih zakona RH. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa, Udruga 2013. osniva Nacionalni pozivni centar za žrtve i svjedoke kaznenih djela s besplatnim brojem 116-006, koji od 8 do 20 sati kroz rad volontera i koordinatora pruža informativnu i emocionalnu podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Od 2014. do 2018. osnovana su tri referentna centra za procjenu i podršku žrtvama i svjedocima, i to Ured u Vukovaru, Osijeku i posljednji, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, u Varaždinu.

Ured u Varaždinu, pojašnjava njegova voditeljica Barbara Oreški, osnovan je u veljači 2018. kroz projekt “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” Ministarstva pravosuđa i organizacija civilnog društva, kojemu je cilj pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima svih kaznenih djela i prekršaja na područjima gdje na županijskim sudovima ne postoje Odjeli za podršku.

– Shodno tome, Udruga je ovlaštena pružati podršku u Varaždinskoj i Međimurskoj Županiji. Pod sveobuhvatnom podrškom podrazumijevamo pravnu, praktičnu, emocionalnu i psihosocijalnu podršku žrtvi ili svjedoku prije, tijekom i nakon postupka. Važno je naglasiti da mi ne pružamo pravni savjet i ne zastupamo naše korisnike u kaznenom i prekršajnom postupku, već samo dajemo pravnu informaciju kao npr. koje konkretno pravo osoba ima, od koga i u kojem roku ga može tražiti. Međutim, da bi ta podrška bila sveobuhvatna suradnja je neophodna – kaže Oreški.

I dok su još neki sastanci u planu, Ured u Varaždinu dosad je uspostavio odličnu suradnju sa sudovima, policijskim upravama, Centrima za socijalnu skrb, Uredima državne uprave te ostalim nadležnim institucijama u obje županije.

– Trudimo se biti prisutni u svakoj instituciji gdje bi žrtva ili svjedok mogao doći i tražiti pomoć. Moramo istaknuti da ni jedna vrata na koja smo kucali, bilo za suradnju ili neku informaciju za naše korisnike, nisu ostala zatvorena – kaže voditeljica Ureda u Varaždinu.

e7a3ea0477dbf5e9057b25e11f994044_XL

”Prepoznaju naš rad”

Žrtve i svjedoci su, ističe, već vrlo dobro upoznati s radom Udruge te im se praktički svakodnevno obraćaju za pomoć. Tome u prilog govori statistika.

Primjerice, Referentni Centri Osijek i Vukovar su od svojeg osnivanja pa do 30. lipnja ove godine primili nešto više od 800 korisnika, dok je u pet godina rada Nacionalni pozivni centar primio više od 6.000 poziva.

– U Varaždinskoj i Međimurskoj županiji građani malo po malo prepoznaju naš rad te nam se s povjerenjem javljaju. Od veljače pa do danas Ured Varaždin je imao 64 savjetovanja – što telefonskih razgovora, što osobnih dolazaka u ured, što pratnji na institucije. Iako smo obvezni čuvati tajnost podataka naših korisnika, prosječan korisnik je žena, između 50 i 55 godina, žrtva obiteljskog nasilja – doznajemo od voditeljice varaždinskog Ureda koja dodaje da korisnike često, uz opće pravne informacije vezane za kazneni ili prekršajni postupak, informiraju i o brakorazvodnim parnicama i pravnim pitanjima iz sfere Obiteljskog zakona, radnih prava te parnicama vezanima za imovinskopravni zahtjev iz kaznenog postupka.

Nažalost, položaj žrtve u pravosudnom sustavu još uvijek nije zadovoljavajući.

– Kao poboljšicu pravosudnog sustava smatramo uvrštavanje kršenja prava žrtve, odnosno neupoznavanja žrtve s njezinim pravima u bitnu povredu kaznenog postupka, odnosno da postane žalbena osnova. Žrtva je sve do nedavno u kaznenom postupku bila samo objekt dokazivanja, sada ima svoja prava, no smatramo da se žrtvu treba zaštiti barem na način kako se štiti okrivljenika – zaključuje Oreški.

Svakodnevna pomoć

Građani se inače Udruzi za eventualnu pomoć mogu obratiti od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na broj 095/116-0066 ili e-mailom na adresu varazdin@pzs.hr. Također, mogu i osobno doći u Ured koji se nalazi na adresi Graberje 33/I, Varaždin (bivši CTŠ) uz prethodnu najavu.

– Ubrzo planiramo krenuti s dežurstvima na Županijskom sudu u Varaždinu i Općinskom sudu u Čakovcu gdje ćemo volonteri i ja pružati neposrednu podršku osobama koje su taj dan došle sudjelovati u kaznenom ili prekršajnom postupku te tu podršku traže, odnosno svim ostalim zainteresiranim osobama. Usto, početkom rujna slijedi regrutacija novih volontera pa pozivam sve zainteresirane da prate Facebook stranicu Udruge ili da nam se jave e-mailom – kaže voditeljica Ureda Varaždin dodavši da je u planu, uz ostale javne događaje, i skora organizacija okruglog stola na koje će biti pozvani predstavnici svih relevantnih institucija.

– Ondje ćemo iznijeti i pokušati zajedno riješiti probleme i izazove u radu sa žrtvama i svjedocima, kao i preveniranju samih kaznenih djela i prekršaja – najavljuje B. Oreški.

Volonteri Udruge upućuju se na edukaciju

Svi članovi Udruge za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela su volonteri, a Ured u Varaždinu ih ima desetak.

– Odabrani su i educirani po strogim uvjetima Udruge. Naime, prije sklapanja ugovora o volontiranju od njih tražimo uvjerenje o nekažnjavanju te posebno uvjerenje o nekažnjavanju u vezi s kaznenim djelima protiv djece. Nakon toga upućuju se na četverodnevnu edukaciju. Trenutni volonteri su pravnici, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi ili studenti spomenutih struka, no primit ćemo i svaku drugu osobu koja zadovolji uvjete. Volonterima pružamo mogućnost nekog vida prakse u struci te razne dodatne edukacije. Također, uz volontere iza Ureda stoji tim pravnika i vanjska suradnica, psihologinja koja po potrebi radi s korisnicima – pojašnjava Barbara Oreški.