Hrvatska, Nekategorizirano

EU sredstvima educirani pomagači za žrtve nedjela i izrađeni materijali za snalaženje na sudovima

Na fotografiji voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa RH Nikica Vidmar Hamer. foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ
Na fotografiji voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa RH Nikica Vidmar Hamer. foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ

Žrtve nedjela i svjedoci na sudovima odsad bi lakše trebali prolaziti kroz ta neugodna iskustva jer su službenici koji im pružaju podršku u sklopu projekta financiranog europskim sredstvima prošli edukaciju i superviziju na terenu, dok su istodobno tiskani novi materijali koji na jednostavan način pojašnjavaju građanima tijek kaznenog postupka, njihova prava i kome se mogu obratiti.

Projekt “Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima” trajao je 24 mjeseca, u njega je uloženo 74 tisuće eura, cilj mu je bio poboljšati hrvatski pravosudni sustav u području podrške žrtvama i svjedocima kroz edukaciju službenika koji pružaju podršku, te podići svijesti javnosti o pravima žrtava i ostvarenju tih prava, rečeno je na završnoj konferenciji koja je u organizaciji Ministarstva pravosuđa održana u srijedu.

Voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa Nikica Hamer Vidmar rekla je da su kroz projekt odlučili službenicima za podršku osigurati edukaciju i superviziju, a poseban naglasak su stavili na izradu promotivnih materijala, odnosno novih letaka odjela za podršku s obzirom da odjel za podršku djeluje već deset godina.

Novi letak prilagođen je novim trendovima, a još važnija stvar za građane je izrada priručnika o pravima žrtvama i svjedoka na hrvatskom i engleskom jeziku koji na jednostavan način pojašnjava građanima koja su njihova prava, kome se mogu obratiti i na koji način ih mogu ostvariti.

Hamer Vidmar pojašnjava da su prema zakonu sva tijela u postupku koja dolaze u kontakt sa žrtvama, odnosno policija, državno odvjetništvo i sud dužni građane informirati o pravima, u čemu sudjeluju i organizacije civilnog društva. No, svaki dodatni angažman medija da bi se taj sustav reklamirao je jako važan jer je informiranje građana o njihovim pravima kontinuirani posao.

Građani još ne znaju dovoljno za svoja prava, kaže Hamer Vidmar, no napominje da će putem weba i letaka nastojati osigurati da potrebne informacije dobiju na vrijeme.

Kroz projekt se službenicima koji pomažu žrtvama i svjedocima htjelo poručiti da su oni kao pružatelji pomoći jako važna karika s obzirom da osobe koju su u svakodnevnim kontaktu sa žrtvama, dolaze u razne situacije izloženosti traumatskim i stresnim iskustvima tih žrtava.

Voditelj projekta iz tvrtke Mapa znanja Matej Sakoman rekao je da su profesionalni treneri, odnosno psiholozi radili sa službenicima kako bi poboljšali i olakšali njihov način rada u svakodnevnim borbama, a napravljeno je i 10 tisuća brošura koje će biti podijeljene građanima.

Mnogi ne znaju, jednostavno su prestrašeni, dolazite u sudnicu, ne znate prava ni što vas očekuje, sad smo izašli prema njima da mogu bezbolnije kroz to proći, rekao je Sakoman.

Služba za podršku žrtvama i svjedocima je od 2013. informirala više od 4700 žrtava o otpustu počinitelja s održavanja zatvorske kazne, dok su odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pružili podršku za više od 31 tisuću građana.

Projekt je financiran putem EU prijelaznog instrumenta koji je namijenjen novim državama članicama EU u prvim godinama članstva kao pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih, administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije. Hrvatska ju u financiranju projekta sudjelovala s deset posto.