EHO, Nekategorizirano

Veliki partnerski projekt JEDRO istražit će javne politike vezane uz obnovljive izvore energije

Foto: zmag.hr

ZMAG je partner na provedbi trogodišnjeg projekta koji se bavi temama voda, energetike i otpada, a najviše će surađivati na tematskom području obnovljivi izvori energije.

Projekt se provodi u suradnji 10 partnera iz RH koji će prikupljati i analizirati podatke te doprinijeti unapređenju sustava upravljanja u tri ključna tematska područja (voda, energetika i otpad), a time i rješavanju ekološke krize i posljedica klimatskih promjena, za koje su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj.

Tri tematska istraživačka područja koja će se istražiti u sklopu projekta su:

Upravljanje vodama – s naglaskom na razlike u kvaliteti i cijeni vodnih usluga, koje reforme su potrebne, kojim mehanizmima se upravlja te kako se uključuje građane.

Gospodarenje otpadom – s naglaskom na upravljanje po zero waste principu kao odgovor na postojeći problem neodrživog gospodarenja otpadom te promovirajući model koji doprinosi i ekološkoj i ekonomskoj održivosti.

Obnovljivi izvori energije – s naglaskom na oblike organizacije proizvodnje (npr. energetske zadruge), participativnost, značaj na razini nacionalnih i lokalnih politika.

Ova tematska područja reflektiraju prioritete zaštite okoliša, održivosti i ekonomskog razvoja. Stoga će se u okviru projekta JEDRO proizvesti smjernice za unaprjeđenje sustava upravljanja navedenim tematskim područjima te promovirati njihova primjena među donositeljima odluka i ostalim dionicima. Ključna horizontalna tema zajednička svim područjima je pitanje uključivanja građana u upravljanju uslugama.

Klimatski cilj EU je smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030., u odnosu na 1990. godinu. U Hrvatskoj obnovljivi izvori još nisu dosegli niti 10% udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije. Istraživanje i promoviranje modaliteta koprodukcije i zajedničkog upravljanja u ovom sektoru rezultirat će i povećanjem proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Projekt JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad počeo je 29.10.2020. godine i trajati će 36 mjeseci. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta je 3.594.308,89 kn.

Uz ZMAG, projektni partneri su: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Zeleni Osijek, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Zelena energetska zadruga (ZEZ), Brodsko ekološko društvo (BED), Ekološka udruga Krka Knin, Pravo na grad (PNG), PAN – Udruga za zaštitu okoliša i prirode. Nositelj projekta je Zelena akcija. (Izvor: zmag.hr)