Aktivizam, Nekategorizirano

Žene u (okolišnom) aktivizmu

zeleni_cr2. ožujka 2016. u svom domu u Hondurasu ubijena je poznata okolišna aktivistkinja i feministkinja Berta Cáceres, osoba koja je život posvetila borbi za okolišnu pravdu te prava obespravljenih i potlačenih (žena, urođeničkih naroda…). Ubijena je jer se glasno borila protiv štetnog projekta izgradnje velike hidroelektrane, koja je kao projet okupila razne strane i lokalne, krupne interese, a ne interese lokalnog stanovništva.

Povodom godišnjice njezine tragične smrti i povodom Svjetskog dana žena (8. ožujka), Zelena akcija kao dio Friends of the Earth International, najveće svjetske mreže okolišnih organizacija, čija je Berta bila dugogodišnja i vrijedna članica, organizira panel diskusiju o ženama u okolišnom pokretu, ali i aktivizmu općenito, uz poseban naglasak na prepreke te prijetnje na koje po putu nailaze, kako u razvijenim zemljama, tako i nerazvijenim.

Panel tribina održat će se 7. ožujka u 18 sati u prostorijama Zelene akcije (Frankopanska 1). Uvodna izlaganje drže: Andreja Gregorina (Centar za ženske studije), Maruška Mileta (Zelena akcija i Young Friends of the Earth Europe) i Jagoda Munić (Zelena akcija, bivša predsjednica Friends of the Earth International)

Tribinu moderira Dora Sivka, aktivistkinja Zelene akcije i Young Friends of the Earth.