Aktualno

Aktualno Nekategorizirano

Kino emancipacije

Što kad se dogodi svojevrsna radikalna, “totalna mizanscena”, odnosno kad je ono što kamera “vidi”, doslovce ono što vidi lik, odnosno ono što na ekranu vidi gledatelj?