EHO, Nekategorizirano

Drvni klaster Slavonski hrast održao završnu konferenciju projekta Wood4STEM

U utorak je u Drvodjelsko-tehničkoj školi, održana završna konferencija projekta “Jačanje kapaciteta Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST za popularizaciju STEM-a (WOOD4STEM)”.

Projekt Wood4STEM bio je usmjeren na popularizaciju biotehničkih znanosti kroz uključivo i ciljano podizanje svijesti o važnosti šumarstva i drvne tehnologije kao područja STEM-a.

U dvije godine provedbe  projekt je uspješno proveo 79 radionica namijenjene od djece vrtićke dobi pa sve do opće populacije, na 12 različitih lokacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a na radionicama je sudjelovalo više od 2000 sudionika.

Kako bi se cijela STEM priča zaokružila, izrađen je i priručnik koji će služiti profesorima kao pomagalo u približavanju STEM-a na zanimljiv i kreativan način.

Također u okviru završne konferencije održane su i božićne STEM radionice na kojima su sudjelovali učenici osnovnih škola.

Ukupna vrijednost projekta Wood4STEM je 1.716.735,46 HRK, a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%). (Izvor: Drvni klaster Slavonski hrast)