Nekategorizirano, Svijet

EGSO nagrada za razvoj civilnoga društva 2018. – Identiteti, europske vrijednosti i kulturna baština u Europi

18_217-webbanner-en_1Cilj nagrade za razvoj civilnoga društva Europskog gospodarskog i socijalnog odbora je nagraditi i ohrabriti konkretne inicijative i postignuća organizacija civilnoga društva i pojedinaca koji su ostvarili značajan doprinos u promicanju europskog identiteta i integracije. Opći cilj nagrade je podizanje svijesti o značajnom doprinosu koje organizacije civilnoga društva i pojedinci mogu napraviti u stvaranju europskog identiteta i građanstva, promovirajući zajedničke vrijednosti koje jačaju i pridonose europskoj integraciji.

U kontekstu Europske godine kulturne baštine 2018., Europski gospodarski i socijalni odbor najavio je natječaj za nagradu za razvoj civilnoga društva za 2018. godinu na temu: Identiteti, europske vrijednosti i kulturna baština u Europi.

U duhu doprinosa Europske komisije sastanku na vrhu u Göteborgu u studenome 2017. “Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet”, EGSO nastoji podići svijest o brojnosti i bogatstvu europskih identiteta ujedinjenih u raznolikosti, potaknuti vidljivost i razumijevanje utjecaja umjetnosti i kulture radi promicanja uključivih i kohezivnih društava te potaknuti održivost europskog projekta u budućnosti.

Poseban cilj Nagrade za razvoj civilnoga društva za 2018. je nagraditi inovativne inicijative koje se provode na području EU-a i usmjerene su na podizanje razine osviještenosti o višeslojnosti i bogatstvu europskih identiteta, iskorištavanje punog potencijala kulturnog bogatstva Europe, olakšavanje pristupa europskoj kulturnoj baštini i promicanje europskih vrijednosti (poštivanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava).

Te inicijative moraju već biti provedene ili biti u tijeku provedbe. Inicijative koje su planirane, ali čija provedba nije započela do posljednjeg dana za podnošenje prijava (7. rujna 2018.) ne mogu se prijaviti.

Više informacija pronađite na: https://udruge.gov.hr/vijesti/egso-nagrada-za-razvoj-civilnoga-drustva-2018-identiteti-europske-vrijednosti-i-kulturna-bastina-u-europi/4785