Nekategorizirano

Hrvatski dom Vukovar održat će javno snimanje predstave “Naš Vukovar”

Foto: Hrvatski dom Vukovar

Hrvatski dom Vukovar poziva poziva na na javno snimanje predstave “Naš Vukovar” koje će se održati u srijedu, 1. srpnja 2020. godine u 20 sati u Gradskom muzeju Vukovar.

Ako ste se ikada zapitali kako je izgledao Vukovar za vrijeme grofova Eltz, ova predstava će vam na najbolji način dočarati atmosferu jednog povijesnog trenutka, od dana na užurbanoj tržnici, do večere u najfinijem salonu. Kroz priče i legende o Gradu otvarat će se prizori iz slavne i bogate vukovarske povijesti, spomenut će se najvažniji stanovnici, no neće se zaboraviti ni na one bezimene koji su hodali ovim krajem. Kočijaši, panduri, kmetovi, gospoda, franjevci, svi će oni progovorit vlastitim glasom i ispričati priču o jednoj maloj Slavoniji na samom rubu Carstva koja postaje središtem nove Srijemske županije. Približit će nam društveno-povijesne prilike, kulturu i način života, no neće, naravno, zaboraviti ni na onaj suptilniji, ali samim time i intrigantniji ljubavni plan. Zato ih pratite dobro, jer, koliko god ovaj dan bio naizgled običan, nikad ne znate što bi se sve u njemu moglo dogoditi, navodi se u pozivu ustanove Hrvatski dom Vukovar.

Predstava je dio projekta „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru“ koji je odobren na pozivu Poziv Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta „Psst! – Partenrstvo u scenskom stvaralaštvu” je stvaranje uvjeta za aktivaciju organizacija civilnog društva i građana razvojem znanja i umrežavanjem dionika prema cilju sudioničke kulture i stvaranju novih kulturnih sadržaja.

Partneri na projektu su grad Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Kulturno – umjetničko društvo Kolo, Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo Dunav, Društvo Hrvatska žena Vukovar.
Projektom „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru“ se stvara jedinstveni kulturni proizvod, potiče građane na uključivanje u kulturno stvaralaštvo i izvrsna je promidžba grada Vukovara i njegovih kulturnih vrijednosti.

Snimka predstave bit će objavljena na stranici projekta www.hrvatskidomvukovar.hr/psst