Aktualno, Nekategorizirano

Hrvatski dom Vukovar poziva na početnu konferenciju projekta “Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu”

foto: Hrvatski dom Vukovar
foto: Hrvatski dom Vukovar

Hrvatski dom Vukovar poziva na početnu konferenciju na kojoj će predstaviti projekt “Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru”.  Konferencija za javnost će se održati 21. prosinca 2018. godine s početkom u 11 sati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, na adresi Ulica Josipa Jurja Strossmayera 25, Vukovar.

Projekt „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru“ odobren je na pozivu Ministarstva kulture Republike Hrvatske: Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Hrvatski dom Vukovar, a partneri na projektu su Grad Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Ogranak Matice hrvatske Vukovar, KUD Kolo, HKGD Dunav i Društvo Hrvatska žena Vukovar. Razvojna agencija Vukovar d.o.o. pružiti će tehničku pomoć u provedbi projekta.

Cilj projekta „Psst! – Partenrstvo u scenskom stvaralaštvu” je stvaranje uvjeta za aktivaciju organizacija civilnog društva i građana razvojem znanja i umrežavanjem dionika prema cilju sudioničke kulture i stvaranju novih kulturnih sadržaja.

Projektom će se stvoriti jedinstven kulturni proizvod koji će, osim poticanja građana za aktivnije uključivanje u kulturno stvaralaštvo, biti i izvrsna promidžba Vukovara i njegovih kulturnih vrijednosti.

Više:  Hrvatski dom Vukovar