Aktualno, Nekategorizirano

U Vukovaru završna konferencija EU projekta „Sportom kroz život“

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ održat će završnu konferenciju EU projekta „Sportom kroz život“ u  ponedjeljak, 22. ožujka 2021. godine s početkom u 10:00 sati, u svečanoj kongresnoj dvorani Bauer Hotela Lav, na adresi Ulica Josipa Jurja Strossmayera 18, Vukovar.

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“  Javnoj ustanovi za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ odobren je projekt „Sportom kroz život“. Projektni partner je Grad Vukovar.

Ukupna vrijednosti projekta je 971.283,08 kuna, od čega Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 825.590,62 kuna.

Svrha projekta je unaprjeđenje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Vukovara s ciljem smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti.

Provedba projekta u partnerstvu s Gradom Vukovarom omogućila je umrežavanja gradskih škola i vrtića te djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti osigurala besplatno sudjelovanje u sportskim sadržajima.

Rezultat projekta je poboljšani uvjeti života djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, njihova bolja socijalna inkluzija i integracija u život zajednice.

O rezultatima projekta podrobnije će govoriti Ivona Vrebac, voditeljica projekta. Konferenciji će nazočiti Ivan Szabo, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, Vedrana Žilić, direktorica Vukovarske razvojne agencije, Ivana Mujkić, zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara.