Aktualno, Nekategorizirano

Hrvatski dom Vukovar održat će tribinu Participativna kultura, kultura budućnosti

Hrvatski dom poziva na tribinu Participativna kultura, kultura budućnosti koja će se održati u ponedjeljak 27. siječnja 2020. godine u 13 sati u predvorju Hrvatskog doma Vukovar, Strossmayera 20.

Tribina se organizira u okviru provedbe projekta „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru“ koji je odobren na pozivu Poziv Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta „Psst! – Partenrstvo u scenskom stvaralaštvu” je stvaranje uvjeta za aktivaciju organizacija civilnog društva i građana razvojem znanja i umrežavanjem dionika prema cilju sudioničke kulture i stvaranju novih kulturnih sadržaja.

Partneri na projektu su grad Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Kulturno – umjetničko društvo Kolo, Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo Dunav, Društvo Hrvatska žena Vukovar.
Projektom „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru“ se stvara jedinstveni kulturni proizvod, potiče građane na uključivanje u kulturno stvaralaštvo i izvrsna je promidžba grada Vukovara i njegovih kulturnih vrijednosti.