Hrvatska, Nekategorizirano

Hrvatski dom Vukovar objavio snimku predstave “Naš Vukovar”

Hrvatski dom Vukovar objavio je snimku predstave “Naš Vukovar” koja je snimljena 1. srpnja 2020. godine u Gradskom muzeju Vukovar.

Predstava je nastala kao dio aktivnosti projekta „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru“ koji je odobren na pozivu Poziv Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri na projektu su grad Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Kulturno – umjetničko društvo Kolo, Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo Dunav, Društvo Hrvatska žena Vukovar.

Kroz priče i legende o Gradu otvoreni su prizori iz slavne i bogate vukovarske povijesti i ispričana priču o jednoj maloj Slavoniji na samom rubu Carstva koja postaje središtem nove Srijemske županije.

Glumci:

Martin: Željko Mandić
Majka: Kristina Zorić-Beslema
Kći: Marija Tomić ž
Trgovkinja: Tijana Pavliček
Kupac: Željka Maričić
Ribar: Mario Hornjak
Pijanac 1: Mario Lozančić
Pijanac 2: Josip Elez
Lutke: Anita Vukas, Inka Rupčić i Karmen Čulig
Grof Hugo Filip von Eltz: Davor Babić
Grofica Eltz: Mirjana Štedul
Judita pl. Saich de Pernicza: Nikolina Topić
Barun Anton von Prandau: Dražen Štedul
Barunica von Prandau: Robertina Tekmetarović
Plemeniti Ivan Kapistran Adamović de Csepin: Marko Pavelić
Dvorske dame: Dragana Žarković, Eleonora Đekić
Pandur: Mario Rajtarević
Kočijaši: Davor Kuruc, Ivan Herman, Milan Uvalić (KU Potkova)
Tamburaši: HGKD Dunav
Scenarij: Tijana Pavliček, Marko Pavelić

Projektom „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru“ se stvara jedinstveni kulturni proizvod, potiče građane na uključivanje u kulturno stvaralaštvo i izvrsna je promidžba grada Vukovara i njegovih kulturnih vrijednosti.