Nekategorizirano, Svijet

Konferencija o budućnosti Europe – rasprava o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti

Panel rasprava s organizacijama civilnoga društva u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja održat će se virtualno 6. listopada 2021., od 14:30 – 16:00, navodi se na stranici udruge ODRAZ-Održivi razvoj zajednice.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Uprava za klimatske aktivnosti, organizira seriju od osam panel rasprava i završnu konferenciju kroz deveti i deseti mjesec na temu tranzicije Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti.

Svrha je uspostaviti dijalog u društvu o izazovima i mogućnostima za pravednu i učinkovitu tranziciju Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti.
Države članice EU-a su donijele Europski propis o klimi, koji postavlja zajednički cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu i postići klimatsku neutralnost najkasnije do 2050. godine.

Scenariji smanjenja emisije stakleničkih plinova su opisani u Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, koja će zajedno s novim zakonodavstvom usmjeriti razvoj Hrvatske prema drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Klimatska ambicija EU-a, koju Hrvatska dijeli, utjecat će na sve segmente društva te je potrebno uspostaviti dijalog u društvu o izazovima i mogućnostima.

Pitanje je uloge organizacija civilnog društva (OCD) i kako one mogu pomoći u kataliziranju tog procesa!
Veza za videokonferenciju: Panel civilno društvo o klimatskoj neutralnosti

Moderatorica je:
Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

Panelisti su:
Marko Stančec, Mreža za održivu urbanu mobilnost CIVINET Slo-Hr-JIE/Tajništvo mreže ODRAZ
Mario Munta, Fakultet političkih znanosti
Vjeran Piršić, Eko Kvarner
Gabrijela Medunić-Orlić, Udruga Sunce, Split
Luka Tomac, Zelena akcija, Zagreb

Pozivaju se članovi organizacija civilnog društva svih interesa ispuniti anketni upitnik o stavovima i razmišljanjima što će pomoći u vođenju Panel rasprave i izradi zaključaka i preporuka.

Anketa u trajanju od 5 minuta je ovdje a rok za ispunjavanje je 1. listopada 2021.

Ova se događanja održavaju u kontekstu Konferencije o budućnosti Europe što je pokrenula Europska komisija kako bi se čuo glas građana EU-a o izazovima i prioritetima Europe.
Na Završnoj konferenciji 27. listopada 2021. predstavnici svakog od Panela (poslovni sektor, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, mladi, mediji, obrazovni sektor, znanstvenici, sindikati, organizacije civilnog društva) predstavit će zaključke i preporuke. Objedinjeni zaključci i preporuke će biti objavljeni na mrežnoj stranici MINGOR-a.