Oznaka: ODRAZ

Hrvatska Nekategorizirano

Projekt Digitalna.hr proveo istraživanje: 70 posto osoba iz ranjivih skupina ne koristi digitalne javne usluge

U Varaždinu su u srijedu predstavljeni rezultati istraživanja i smjernice o digitalnoj uključenosti starijih osoba, osoba s invaliditetom i stanovnika ruralnih sredina na području Varaždinske županije: zabrinjavajući su podaci da više od 70 posto stanovnika iz ranjivih skupina ne koriste digitalne javne usluge ili to netko drugi radi za njih.