EHO, Nekategorizirano

Mladi Baranje izrađuju igricu o baranjskim mitovima, bajkama i legendama

Udruga za ruralni turizam Đola 14. i 16. travnja s početkom u 16 sati održat će već devetu po redu interaktivnu online radionicu na kojoj će nastaviti upoznavati sudionike o baranjskim mitovima, bajkama i legendama (Legenda o Crvenoj Marti, bušama, ukletom blagu, baranjskim vilama i vješticama, ukletim kućama, zatrpanim tunelima, duhovima, Dragojlovom brijegu i slično). Nakon održana 32 školska sata s povjesničarem sudionici će odabrati konkretnu bajku/mit/legendu koja će poslužiti kao temelj za izradu koncepta – priče za mobilnu aplikaciju. Sudionici za svaku legendu izrađuju umne mape te kontinuirano rade na izradi zemljopisne karte Baranje na kojoj, minijaturnom ilustracijom označavaju mjesta koja se spominju u mitovima i legendama.

Sve je to dio projekta E – V.R.I.S.A.K. Baranje (V – vizija, R – razvoj, I – identitet, S – scena, A – aktivizam, K – kultura) koji je polovicom veljače ugovoren za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu Umjetnost i kultura online. Cilj projekta je kroz participativne aktivnosti u kulturnom okruženju osmisliti mobilnu aplikaciju/igricu koja će na edukativan i zabavan način predstavljati kulturnu i povijesnu baštinu Baranje.

U okviru projekta održat će se još sljedeće radionice: storytelling radionice, radionice s književnicima, radionice glazbe, radionice ilustracije i radionice izrade mobilne aplikacije/igrice.

Radionica programiranja i izrade mobilne aplikacije/igrice temeljene na baranjskim mitovima, bajkama i legendama koristit će rezultate svih prijašnjih radionica, točnije crteže, zvukove, priče i radnje nastale od strane sudionika.

Važno je naglasiti kako je ovo druga faza projekta V.R.I.S.A.K. Baranje, koji je završio s provedbom 2019. godine, oba projekta su sufinancirana sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

Više o projektu na mrežnoj stranici: https://www.ruralniturizam-djola.hr/