Aktivizam, Nekategorizirano

Još dva dana otvorene prijave za nagrade i priznanja „Krunoslav Sukić“

Nagrada i priznanja „Krunoslav Sukić“ su namijenjeni pojedincima/kama, organizacijama i institucijama za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja u Hrvatskoj i njenom okruženju te uključuje i inicijative iz zemalja Zapadnog Balkana koje imaju utjecaj na izgradnju mira u Republici Hrvatskoj, navodi se u pozivu Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek.

Nagrada je tijekom proteklih dvanaest godina postala prepoznatljivo mjesto okupljanja, zahvale, proslave i ohrabrenja za mirotvorne napore u Hrvatskoj i regiji. Ima nacionalni, regionalni pa i međunarodni doseg. Njen ugled leži u bogatstvu izvrsnosti i posvećenosti njenih dobitnika i dobitnica. Predstavljamo je kao „zajedničko tlo“: laureati se na više načina razlikuju i dolaze iz različitih društvenih slojeva, grupa i generacija a zajednička je posvećenost miroljubivom društvu.
Nominacije se zaprimaju do 5. studenoga 2021.g.!

Javni poziv, uvjeti natječaja i obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Nagrade:

http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/nagrada/
http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/prijava/

Kategorije:
Nagrada za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić”
Nagradu čine plaketa-zahvalnica te novčani iznos od 5.000, 00 HRK.
Priznanje za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić”
Priznanje čini plaketa – zahvalnica.
Priznanje “Krunoslav Sukić” KNJIGA GODINE 2020./2021.
Priznanje čini plaketa – zahvalnica.
Priznanje “Krunoslav Sukić” MIROTVORNA ŠKOLA

Priznanje čine plaketa-zahvalnica te 6-dnevni edukativno-studijski posjet učenika/ca i nastavnica nagrađene škole Osijeku, Vukovaru i Zlatnoj Gredi.