Nekategorizirano, Stajališta

Otvoreno pismo Centra ze ženske studije povodom orkestriranih napada na žene i LGBT zajednicu

Foto: AŽKZ
Foto: AŽKZ

Centar za ženske studije Zagrebi  Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci uputili su otvoreno pismo javnosti vezano uz porast otvorene diskriminacije žena i nasrtaja na ženska ljudska prava. Otvoreno pismo prenosimo u cjelosti:

Kao znanstvenice/i, umjetnice/i i aktivistkinje/i okupljene/i u centrima koji teorijski promišljaju pitanja spola/roda – Centru za ženske studije u Zagrebu i Centru za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci – izražavamo svoju zabrinutost zbog porasta seksizma, mizoginije, rasizma i šovinizma u javnom diskursu, a napose simboličkog nasilja protiv žena i društvenih skupina koje po brojnim osnovama imaju značajke različitosti (spolnoj/rodnoj, seksualnoj, etničkoj, klasnoj, svjetonazorskoj, prekarnoj). Posebno nas zabrinjava manipulativno i neznanstveno tumačenje kategorija koje pripadaju epistemologiji i ontologiji spola/roda a koje u ozračju sve prisutnijih totalitarnih, retrogradnih i ćudoredno-konzervativnih tendencija zadobivaju određenu političku i crkvenu ovjeru i opunomoćenje.

Premda su teorijski neobrazložive i protivne suvremenim znanstvenim stremljenjima u društvenim i humanističkim znanostima, nekritički utemeljene postavke, teze ili tvrdnje o rodnoj tematici i rodnoj jednakosti, koje svakodnevno u javnosti iznose različiti politički i crkveni dužnosnici, predstavnici konzervativnih udruga i akademici, uspijevaju kontaminirati prostor (medijske i znanstvene) javnosti, šireći istodobno kulturu straha, pravovjerja, poslušnosti i cenzure. Porast otvorene diskriminacije spram žena u javnosti i pornografizacija ženskih prikaza, nasrtaji na ženska ljudska prava, ušutkavanje ženskih glasova u javnosti, demoniziranje feminističkih teorijskih postignuća, projekt borbe protiv tzv. „rodne ideologije“, samo su neki od zornih primjera proizvedenog ozračja.

Smatramo stoga da su posljedice ovakvih nasrtaja i tendencija kojima svjedočimo dugoročno štetne za znanost, za obrazovanje, obrazovne kurikulume i modele poučavanja, kao i za društvo u cjelini. Znanstvena promišljanja temeljena na kompleksnim interdisciplinarnim uvidima o spolnosti, seksualnosti, ljudskim pravima i izborima ne mogu se zaustaviti ni ignorirati nikakvim dogmatskim nalogom i nasilnim stvaranjem novog diskursa niti reducirati na navodno samorazumljive i općeprihvatljive naturalizirane i predmoderne postavke i tumačenja.
Protivimo se tome da teorijski pojmovi (rod, spol, ideologija, identitet, jednakost, seksualnost) budu meta za politikantske i/ili svjetonazorske, naročito klerikalne projekte kontrole nad životima pojedinaca i pojedinki i zadiranja u njihove osobne životne izbore i odluke te smatramo da oni moraju biti mjesto znanstvenog promišljanja i propitivanja na čijim će se osnovama razvijati suvremeno društvo slobodnih i ravnopravnih građana i građanki.

U situaciji kada se nalazimo u glibu između pokušaja ćudorednog nadzora nad znanjem i znanošću s jedne, i neoliberalno-tehnokratskog sužavanja znanja s druge strane, smatramo da je iznimno važno podsjetiti da je sloboda mišljenja o teorijskim pitanjima, pojmovima, konceptima i epistemološkim alatkama sine qua non svake odgovorne, kritičke znanosti.

Stoga se zalažemo za kritičku, otvorenu raspravu progresivnih snaga u znanosti, uključujući različite znanstvene discipline (filozofiju, sociologiju, psihologiju, antropologiju i dr.) i znanstvena interdisciplinarna polja (kao što su rodni studiji, kritičke teorije, novi mediji, feministički studiji, kulturalni studiji, bioetika, queer teorije, između ostalih), za slobodu teorijskog diskursa i odgovornost mišljenja o temama koja se tiču spolne/rodne tematike.

Posebno apeliramo na odgovornost pri uporabi pojmova kao što su rod i spol, a protiv neistinitog i paranoičnog diskursa o uvriježenim pojmovima i distinkciji roda i spola na čijim su temeljima nastali neki od najprogresivnijih zakona i konvencija koji štite dostojanstvo svakog ljudskog bića. Također, zalažemo se za afirmaciju rodne jednakosti u svim područjima ljudskog života (politika, mediji, obrazovanje, rad i sl.) te pozivamo državne institucije, posebno one kojima je u nadležnosti rodna ravnopravnost i znanstveni integritet, da svojim izravnim javnim angažmanom ukažu na manipulativna i neznalačka tumačenja iz područja rodne tematike te da pridonesu afirmaciji vrijednosti koje je Hrvatska kao potpisnica niza dokumenata, strategija, konvencija i zakona koji promiču rodnu ravnopravnost i antidiskriminacijske stavove dužna implementirati i provoditi usuprot sve jačim pritiscima klerikalno-konzervativnih struja u društvu.

Za Centar za ženske studije Zagreb
Nataša Medved i Biljana Kašić

Za Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci
Brigita Miloš