Aktivizam, Inicijative, Nekategorizirano

Nužni su programi prevencije nasilja u školama

Konflikti su prilika za pozitivnu promjenu, rečeno je na konferenciji

Želimo humano i pravedno društvo koje u potpunosti prihvaća različitosti. Želimo društvo u kojem se čuje glas pojedinca, dio je Manifesta školske medijacije.

Na II. godišnjoj konferenciji školske medijacije, održanoj u petak, 12. veljače, preko 130 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih stručnjaka zaključilo je kako su programi prevencije nasilja u školama nužni te da je potrebno raditi s roditeljima, učenicima i učiteljima, piše Forum za slobodu odgoja.

„Želimo humano i pravedno društvo koje u potpunosti prihvaća različitosti. Želimo društvo u kojem se čuje glas pojedinca. Želimo školu koja u sukobima vidi potencijal za razvoj, razvija kritičko i kreativno mišljenje i daje pravo na vlastito mišljenje”, dio je Manifesta školske medijacije koji je nastao na II. godišnjoj konferenciji školske medijacije u X. gimnaziji u Zagrebu, a u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. Na konferenciji je sudjelovalo preko 130 učitelja i stručnih suradnika iz cijele Hrvatske.

Među priznatim stručnjacima u području školske medijacije te izgradnje mira i dijaloga, izlaganja su među ostalima održali prof. dr. sc. Dubravka Miljković s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Ivana Zečević s Filozofskog fakulteta u Banja Luci, dr. sc. Anja Mirosavljević s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, trenerice medijacije Ana Žnidarec-Čučković, Nina Vrdoljak i Višnja Pavlović, Jelena Perak i Filip Gospodnetić iz Foruma za slobodu odgoja, direktorica Genesisa iz Banja Luke Dijana Pejić te školski medijatori i medijatorice.

  • U javnom prostoru često čujemo o primjerima nasilja u školama, o nasilju među vršnjacima, pa čak i tjelesnim sukobima učenika i učitelja, ali istovremeno zanemarujemo činjenicu da gotovo svaka škola u Hrvatskoj provodi vlastiti program prevencije nasilja, napomenula je Ana Munivrana, voditeljica programa “Medijacija” u Forumu za slobodu odgoja. Naglasila je kako je ova konferencija mjesto na kojem stručnjaci mogu razmijeniti iskustva i unaprijediti svoje kompetencije u području rješavanja sukoba, nenasilne komunikacije, asertivnosti i aktivnog slušanja.
  • Konflikti su prilika za pozitivnu promjenu. Pozitivne posljedice poboljšavaju kvalitetu odluka, potiču kreativnost i inovaciju, povećavaju interes i radoznalost u grupi te omogućuju bolju prilagodbu promjenama, naglasila je prof. dr. sc. Dubravka Miljković s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. U predavanju o ulozi školske medijacije u prevenciji sukoba, dr. sc. Ivana Zečević s Filozofskog fakulteta u Banja Luci naglasila je kako ne trebamo težiti nultoj toleranciji na nasilje.

RAZUMJETI NASILJE Trebamo ići k tome da mi kao učitelji razumijemo nasilje, da razumijemo učenike i pomognemo im da razumiju sebe, ističe Zečević.

U popodnevnom dijelu konferencije održane su radionice i predavanja o korisnosti medijacije u prevenciji kaznenih djela, iskustvima organizacija iz Bosne i Hercegovine, primjerima projekata važnima u izgradnji mira, teoriji kvalitetne škole te inovativnim praksama u primjeni medijacije.

KAKVU ŠKOLU ŽELE Na konferenciji je izrađen i Manifesto školske medijacije u kojem su sudionici istaknuli kakvu školu žele, kakvo društvo žele i što će napraviti da to i postignu.

Manifesto će biti ubrzo objavljen na mrežnim stranicama Foruma za slobodu odgoja.

U predstojećem razdoblju, Forum za slobodu odgoja nastavit će s obrazovanjem učitelja i stručnih suradnika u području medijacije te će poticati provođenje nenasilnog rješavanja sukoba u školama.