Aktualno, Nekategorizirano

Kroz Proljetnu školu poduzetnosti prošlo već 58 mladih

Izvor: Forum za slobodu odgoja

Forum za slobodu odgoja poziva na prijavu na 5-dnevnu Proljetnu školu poduzetnosti na kojoj uči mlade o javnom nastupu, pisanju životopisa te samozapošljavanju.

Dosada je kroz program Proljetne škole u protekle tri godine prošlo 58 mladih proaktivnih ljudi koji su napravili promjene u svojim lokalnim zajednicama.

Projekt se sastoji od petodnevnog treninga za mlade s područja Krapinsko-zagorske, Korpivničko-križevačke i Varaždinske županije koji će se održati sredinom travnja 2016. godine. Neke od tema koje će se obrađivati uključuju područje (samo)zapošljavanja, poduzetnosti, javnog nastupa, pisanja životopisa i motivacijskog pisma te razvoja ideje u projekt.

Po završetku treninga, sudionici/ce će, uz podršku trenera, suradnika i volontera Foruma za slobodu odgoja, trebati održati radionicu ili prezentaciju s mladima na neku od tema koja je bila obrađena na treningu.

PROJEKT ZA FONDOVE Mladima će biti i omogućena jedinstvena prilika da zajedno sa stručnjacima Foruma razviju projekt koji bi željeli prijaviti na razne fondove i izvore financiranja.

TROŠKOVI Sudionicima programa u potpunosti će biti pokriveni troškovi smještaja, hrane i prijevoza. Sudionici će se birati prema iskazanoj motivaciji i spremnosti da se posvete svim navedenim aktivnostima.

Rok za prijavu je do 31. ožujka 2016. godine u 23.59 sati. Životopis i motivacijsko pismo se šalju elektroničkom poštom na jperak(at)fso.hr.

Poziv na Proljetnu školu poduzetnosti te detaljnije informacije mogu se pronaći na mrežnim stranicama Foruma za slobodu odgoja