Aktualno, Nekategorizirano

Projekti usmjereni mladima

mladi_crPozivaju se udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

A.2. Lokalni info-centri

A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano je ukupno 3.800.000,00 kuna te je za svako prioritetno područje osiguran poseban iznos sredstava.

Prijava na Poziv ostvaruje se elektroničkim putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr.

Prijavitelji se mole da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje.

Rok za prijavu je 21. srpanj 2017., a sva pitanja vezana za Poziv mogu se postaviti na e-mail udruge@mdomsp.hr do 14. srpnja 2017. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranicma Ministarstva i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva.