Oznaka: Centar za ženske studije

Hrvatska Nekategorizirano

Zagorka u Krapinskim Toplicama

Radionica čitanja koju vodi Vesna Barilar, uključit će usporednu analizu romana iz ciklusa Gričke vještice i dijelova Zagorkinih autobiografskih tekstova s naglaskom na obradu motiva progona i otpora.