Oznaka: Varaždin

Nekategorizirano Stajališta

U Varaždinu otvoren STEM Centar za djecu i mlade

STEM centar za djecu i mlade smješten je u zgradi Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, a njegovo otvaranje rezultat je zajedničkih napora fakulteta, koji je ustupio na korištenje prostor nekadašnjeg atomskog skloništa i Hrvatskog društva inženjera geotehnike, koje je iz Europskog socijalnog fonda osiguralo oko milijun kuna potrebnih za adaptaciju i opremanje prostora.