Hrvatska, Nekategorizirano

Udruga mladih V.U.K. održat će online radionicu o osnovama financija za udruge

U sklopu projekta Svi smo mi kultura Udruga mladih V.U.K. organizira jednodnevnu radionicu o osnovama financija za udruge. Voditeljica edukacije je Zrinka Šajn, financijski menadžer na Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020.

Edukacija će se održati 9. svibnja 2020., online, preko Zoom aplikacije s početkom od 10h. Radionica će biti u trajanju dva sata.

Cilj edukacije je pridonijeti izgradnji kapacitete članova, volontera i djelatnika organizacija civilnoga društva u učinkovitom upravljanju financijama u vlastitim organizacija.

Prijave su otvorene do 7. svibnja 2020., broj prijava je ograničen.

Projekt Svi smo mi kultura sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” Nositelj projekta je Udruga mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.), a partneri na projektu su Udruga TRASH, Filmsko-kreativni studio VANIMA, Udruga MOP Sveučilišta Sjever i Grad Varaždin.

Cilj projekta je povezivanje i osposobljavanje OCD-a, lokalnih vlasti i važnih čimbenika u kulturi i umjetnosti na području grada Varaždina u svrhu razvijanja sudioničkog upravljanja te povećanja kulturnih sadržaja i većeg uključenja građana u kulturni život lokalne zajednice.

Provedbom projekta predstavnici ciljnih skupina steći će nova znanja i iskustva iz područja sudioničkog upravljanja te uspostaviti mrežu u svrhu njegovog razvoja.

Projekt je odobren na pozivu za dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.