Hrvatska, Nekategorizirano

Šibensko-kninska županija dobila prvi lokalni centar za mlade – Točka

DSC05355Prvi lokalni centar za mlade u Šibeniku krenuo je s radom u okviru projekta ‘Točka — info-centar za mlade’ koji je prošlog tjedna predstavila Udruga Mladi u EU u šibenskoj knjižnici. Projekt je odobren temeljem poziva Podrška programima usmjerenim mladima koji sufinancira Europski socijalni fond.

Projekt provodi Udruga mladih “Mladi u EU” u partnerstvu sa Udrugom osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej iz Knina, Veleučilištem Marko Marulić iz Knina, Veleučilištem u Šibeniku, Hrvatskim zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik.

Info centar će biti smješten u sjedištu Udruge mladih „Mladi u EU“ na lokaciji Prilaz tvornici 41 u Šibeniku.

U Udruzi ”Sv. Bartolomej” u Kninu bit će otvoren lokalni info centar i radit će svaki radni dan od 9 do 13 sati s posebnim naglaskom pružanja savjetovanja i informiranja mladima s invaliditetom.

Cilj info-centra Točka jest informiranje mladih o prilikama za mlade, stipendijama, stažiranju u RH i EU i programima EU za mlade i o njihovim pravima i obvezama kao građana i Hrvatske i Eurospke unije.

Foto: Udruga Mladi u EU
Foto: Udruga Mladi u EU

– Prva aktivnost koju u sklopu ovoga projekta pripremamo je organizacija okruglog stola na temu prikupljanja informacija i savjetovanja mladih, na kojem ćemo s mladima i predstavnicima mladih razgovarati o optimalnim kanalima putem kojih žele primati informacije, te o potrebama savjetovanja i informiranja na neformalni način a sve što je vezano uz školstvo i obrazovni sustav – kazao je Vinko Livaković, voditelj info centra.

– U okviru projekta ćemo pokrenuti i novu internetsku stranicu za mlade na domeni www.mladi-eu.hr koja će dodatno izvještavati mlade o svim važnim temama, događanjima i aktivnostima na području Šibensko-kninske županije. Suradnjom s lokalnim ustanovama, obrazovnim visokoškolskim ustanovama te ukupnim participativnim sudjelovanjem u životu lokalne zajednice, mladima želimo pomoći da kreiraju svoj vlastiti prosperitet kao i prosperitet i napredak za sve članove društva. Temelj i podloga svega je znanje kojim raspolažu, a mi im u tome želimo pomoć – dodao je Livaković.