Aktivizam, Nekategorizirano

U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava kreće javna akcija “Za svijet po mjeri djevojčica”

U utorak 10.12. na Međunarodni dan ljudskih prava u 12h Platforma za reproduktivnu pravdu u suradnji s udrugama PaRiter iz Rijeke, Antifjaka iz Zadra, Stop nasilju iz Šibenika i Kul Pong iz Bjelovara najavljuje javnu akciju “Za svijet po mjeri djevojčica”. Najavu prenosimo u cjelosti.

Cilj akcije je još jednom upozoriti na nasilje nad ženama kao društveni problem te zatražiti promjene koje će doprinijeti prevenciji i suzbijanju nasilja. Tijekom akcije čitat ćemo zahtjeve koji uključuju nužne zakonodavne i institucionalne promjene za svijet po mjeri djevojčica.

U proteklih godinu dana u Hrvatskoj smo svjedočile procesima otkrivanja nasilja nad ženama kao društvenog problema i trima uspješnim kampanjama koje su mobilizirale građanke i građane – #Prekinimošutnju, #Spasime i #Pravdazadjevojčice. Međutim, promjene koje su potrebne da bi se problem sustavno riješio nisu postignute, stoga nastavljamo s našim aktivnostima.
Akcije će se održati 10.12. u 12h:
– u Bjelovaru, Kul Pong Klub
– u Rijeci, ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca
– u Šibeniku, ispred Gradske uprave
– u Zadru, ispred zgrade Općinskog suda
– u Zagreb, na Trgu sv. Marka.
Naši zahtjevi su:

Akcijski plan za zaštitu ženskog zdravlja
Nadzor nad kvalitetom zdravstvenih usluga
Unaprjeđenje sustava zaštite pacijenata –bolja provedba Zakona o zaštiti prava pacijenata
Proračunsko financiranje svih mjera prevencije, zaštite i sankcioniranja obiteljskog i seksualnog nasilja u skladu s preuzetim međunarodnim i zakonskim obvezama:
– Dugoročno, a ne projektno financiranje nezavisnih usluga za podršku ženama žrtvama nasilja u zajednici, a koje vode ženske organizacije – SOS linije, savjetovališta i skloništa
– Uspostava i financiranje skloništa i savjetovališta u regijama i sredinama gdje ih nema i to kroz suradnju sa specijaliziranim ženskim organizacijama
– Nacionalna SOS linija za sve oblike nasilja nad ženama koja će raditi 24 sata – mrežno postavljena u suradnji s postojećim SOS linijama koje vode ženske organizacije
– donošenje Nacionalne strategije za suzbijanje svih oblika seksualnog nasilja
– Najmanje 3 dodatna regionalna savjetovališta za seksualno nasilje pod supervizijom Ženske sobe
– Najmanje 6 novih skloništa, uspostavljena u suradnji sa ženskim organizacijama u skladu sa standardima kvalitete autonomnih ženskih skloništa
– za osiguravanje dovoljnog broja potrebnih, lako dostupnih, regionalnih Centara, Ženska soba je spremna uz podršku na otvaranje 3 regionalne podružnice
– Specijalističke edukacije za sve javne službe odgovorne za zaštitu i sankcioniranje rodno uvjetovanog nasilja – policija, pravosuđe, socijalni rad, zdravstvo, obrazovanje
– Sustavno uvođenje vođenje građanskog odgoja koji djecu podučava rodnoj ravnopravnost i nenasilje kao i seksualne edukacije u sklopu zdravstvenog odgoja

Usvajanje izmjena Kaznenog zakona do kraja 2020.godine
Usvajanje izmjena Zakona o suzbijanju nasilja u obitelji do kraja 2020.godine
Usvajanje izmjena Zakona o kaznenom postupku do kraja 2020.godine