EHO, Nekategorizirano

U Skradinu započeo novi projekt vrijedan 1,9 milijuna kuna

Nedavnom završnom konferencijom projekta Kulturni centar Grada Skradina najavljen je početak novog projekta koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali. Riječ je o projektu Društveni centar Grada Skradina čija je vrijednost 1.905.120 kuna odobrena za sufinanciranje na pozivu „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“.

Nositelj projekta je Gradska glazba Skradin, a partneri su Grad Skradin, KU Virko Šibenik te Gradska knjižnica Ivan Pridojević Skradin. Uspješna suradnja, započeta na prethodnom projektu, nastavit će se i kroz iduće dvije godine.

Cilj projekta je pokretanje Društvenog centra kroz model civilno-javnog partnerstva čime će se povećati broj usluga i kapaciteti organizacija civilnog društva (OCD) što će unaprijediti kvalitetu življenja u lokalnoj zajednici.

Osim toga, izradit će se strategija sudjelovanja građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu na području Grada Skradina. Konačno, opremit će se prostor koji je u vlasništvu Grada, a koji je namijenjen korištenju OCD-ima.

Kroz djelovanje Društvenog centra lokalnom stanovništvu bit će dostupan širi spektar različitih aktivnosti koje će ih potaknuti na veći angažman u lokalnoj zajednici te im omogućiti korištenje usluga koje su dostupne u većim gradovima.

Projekt zapošljava četiri osobe čime pridonosi smanjenju nezaposlenosti, a uključuje i volontere koji će sudjelovanjem na projektnim aktivnostima unaprijediti svoje organizacijske i komunikacijske vještine kao i timski rad.

Detaljnije informacije o projektu bit će predstavljene na početnoj konferenciji koja bi se trebala održati do kraja mjeseca. (Izvor www.sibenik.in)