EHO, Nekategorizirano

U Vodicama održan okrugli stol o mentalnom zdravlju za umirovljenike

Foto: CK Vodice

U Vodicama je održan Okrugli stol pod nazivom „Pozitivno razmišljanje kao sastavnica mentalnog zdravlja“  u sklopu projekta „Aktivni zajedno“, a u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Vodice namijenjen za umirovljenike.

Na okruglom stolu su obrađene teme poput mentalnog zdravlja, definirano je što je to pozitivno ili dobro mentalno zdravlje, razgovaralo se o dobrobitima pozitivnog razmišljanja, definirani su načini kako  biti pozitivan u negativnoj situaciji,  usvojene su tehnike pozitivnog razmišljanja , istaknute su prednosti pozitivnog razmišljanja kao sastavnici dobrog mentalnog zdravlja.

Umirovljenici su naglasili kako je u vremenima koja su nas zatekla pozitivno razmišljanje i usvajanje pozitivnog razmišljanja prijeko potrebno kako bi sačuvali dobro mentalno zdravlje. Izrazili su potrebu i želju za sudjelovanjem na radionicama i edukacijama slične tematike.

Moderator i predavač okruglog stila je bila pedagoginja Andrea Malenica Celić, na okruglom stolu su sudjelovali umirovljenici projekta Aktivni zajedno te volonteri i djelatnici  Gradskog društva Crvenog križa Vodice.

Cilj održavanja okruglog stola je pridonijeti podizanju svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika.

Okrugli stol održan je u  sklopu projekta „Aktivni zajedno“, projekt traje 24 mjeseca i sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva -Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za unapređenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika. Bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.285.155,90 kuna su osigurana iz državnog proračuna Republike hrvatske 15% i Europskog socijalnog fonda 85%. Projekt je započeo 01. lipnja 2020. godine te traje do 30. svibnja 2022. godine.

Nositelj projekta „Aktivni zajedno“ je Gradsko društvo Crvenog križa Vodice, partneri su Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru i Gradsko društvo Crvenog križa Knin.