EHO, Nekategorizirano

U Zadru krenula provedba projekta „darZa sySTEM – STEMiziraj se!

Na početku provedbe projekta “darZa sySTEM – STEMiziraj se!” održan je radni sastanak partnera u projektu: Udruge za robotiku, inovativnost i kreativnost „ROBOTIC“, Sveučilišta u Zadru i Grada Zadra. Predsjednik udruge Anto Marjanović, rektorica Dijana Vican i gradonačelnik Branko Dukić, sa svojim suradnicima razgovarali su o ovom projektu koji će u iduće dvije godine promovirati, kroz brojne aktivnosti u STEM području od vrtićke dobi nadalje, navodi se na stranici grada Zadra.

Ovo je primjer još jedne uspješne suradnje Grada i Sveučilišta u Zadru s udrugama koje djeluju na našem području i rade s mladima. Udruga za robotiku, inovativnost i kreativnost „ROBOTIC“, Sveučilište u Zadru i Grad Zadar u sljedećih će 24 mjeseca osigurati da STEM u našem gradu zaživi na najbolji mogući način.

STEM HOUSE – maketa samoodržive energetske kuće, eksponat za STEM PARK, radionice: STEM ISTRAŽIVAČI, ROBOTIZIRAJ SE! i AUTOMATIZIRAJ SE!, Škola robotike za edukatore i nezaobilazni STEM TJEDAN samo su neke od aktivnosti i pilot projekata za koje je partnerima projekta odobreno ukupno 2.630.853,75 HRK. Popularizacija učenja kroz razvoj ovih vještina, kritičkog razmišljanja i zaključivanja te poticanje samostalnog kreativnog razvoja djeteta, ali i njegovog mentora, čini srž ovog projekta.

Još 2012. godine započela je uspostava Centara izvrsnosti, kroz suradnju Grada s lokalnim udrugama i osnovnim školama kojih je sam osnivač, a sve kako bi poticao ranu identifikaciju i detektiranje darovitosti djece i mladih te razvio odgovarajuće programe za njihov razvoj i napredak. Ti isti Centri izvrsnosti (za matematiku, fiziku i informatiku) 2020. godine postali su Europska točka darovitosti. Ovime je Zadar postao dio Europske mreže za podršku darovitih koja okuplja 25 centara za darovite te gotovo 400 točaka darovitosti iz 44 zemlje širom svijeta. Ovim projektom dodatno će se ojačati kapaciteti Centara izvrsnosti te opremiti prostori odgovarajućom opremom za rad s darovitom djecom. No, jedna od najizazovnijih aktivnosti bit će uspostava i opremanje STEM vrtića kroz pilot projekt i suradnju sa stručnjacima Sveučilišta u Zadru, za što su sredstva osigurana u sklopu projekta. Ovim putem pozivamo i druge udruge na aktivno sudjelovanje i partnerstvo s Gradom i Sveučilištem u novim projektima. Stvarajmo bolji Zadar i ljepšu budućnost zajedno.

Voditelj projekta Anto Marjanović naglasio je kako bez suradnje s Gradom i Sveučilištem ne bi bilo moguće niti prijaviti projekt, bez obzira na brojne ideje u udruzi. Naročito je bila vrijedna administrativna podrška tijekom prijave, a očekuje i isto tako dobru suradnju kroz dvije godine provedbe projekta, kada će isto tako biti neophodno iskustvo i kapaciteti odjela za fondove EU, i Grada i Sveučilišta.