Aktivizam, Nekategorizirano

Udruga MoSt organizira konferenciju o suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti

Udruga MoSt, kao Centar znanja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, organizira  12. i 13. svibnja 2022. godine, konferenciju “Zajedno znanjem”- Centri znanja zajedno u suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti.

Konferencija započinje u četvrtak 12. svibnja, 18.00 -19.30 sati, u prostoru Hrvatske odvjetničke komore, Odvjetnički zbor Splitsko-dalmatinske županije, Zrinsko-Frankopanska 8, javnim predavanjem za građane i zainteresiranu javnost, na temu „Urbana politika hrane i uključivanje građana“, predavač: dr.sc Dražen Šimleša, ZMAG- Zelena mreža aktivističkih grupa i Marin Kanajet, Udruga Permakultura Dalmacije

Ovim predavanjem o hrani progovorit će se o održivosti, podizanju kvalitete života, solidarnosti i uključivanju građana te pokazati kako gradovi kroz uključive javne politike u području hrane mogu biti primjeri dobre prakse.

U isto vrijeme, u dvorištu HOK-a, aktivisti i volonteri udruge Permakultura Dalmacije, prezentirat će i informirati građane o osnovnim koracima u formiranju svog malog vrta, razgovarati na  teme pripreme tla, kompostiranja, sijanja sjemenja, sadnje presadnica, prikupljanja sjemenja…

Konferenciju nastavljamo u petak, 13. svibnja, 10.00 -15.00 sati, u hotelu Mondo, Kopilica 5.

Konferencija će okupiti stručnjake i aktiviste koji djeluju u različitim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva te predstavnike devet centara znanja iz Republike Hrvatske.

Osnovni cilj  Konferencije je progovoriti  otvoreno i glasno o rastućem problemu siromaštva i socijalne isključenosti  iz pozicije znanja i iskustva rada u različitim područjima naših društvenih djelovanja te doprinijeti povezivanju i umrežavanju na svim razinama, širenju znanja i informacija, boljim i učinkovitijim javnim politikama, socijalnoj pravdi i razvoju usluga za različite ranjive skupine.

Centri znanja za društveni razvoj su organizacije civilnog društva, mreže i savezi koji djeluju u području zaštite ljudskih prava, zelenih politika, kulture i umjetnosti, zaštite prava osoba s invaliditetom, skrbi i brige o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji, mladima te u području suzbijanja siromaštva, beskućništva i socijalne isključenosti.

Konferenciju financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.