Nekategorizirano, Stajališta

Udruga Nikola Tesla uspješno održala ciklus radionica korištenja 3D tehnologija u medicini

U Međimurskoj županiji u gradu Prelogu u dvorani Gradske kavane Lovac održao se drugi i ujedno završni dio ciklusa radionica „Korištenje 3D printera u izradi zaštitnih vizira“.

Prva od tih radionica je održana u petak 9. prosinca 2022. s početkom u 12:00 sati te je trajala do 16:00 sati, dok se druga radionica održala u subotu 10. prosinca 2022. s početkom u 12:00 sati i trajala je do 16:00 sati.

Na radionicama su predavači polaznicima u prvom dijelu prezentirali teorijski dio i upoznavanje sa programima potrebnim za crtanje i pripremu 3D modela (za 3D printere Wanhao i Prusa) gdje su ujedno bili upoznati i s raznim vrstama filamenta dok je drugi dio namijenjen praktičnom korištenju i samom isprintu modela na 3D printerima gdje su se prije svega printali zaštitni viziri koji su bili prijeko potrebni medicinskim radnicima u vrijeme COVID-19 krize, a ujedno su polaznici mogli printati modele i figure po svojem odabiru.

Drugi ciklus radionica bio je namijenjen profesorima, mentorima i predstavnicima organizacija civilnog društva koji su pokazali veliki interes i za daljnje radionice ovakve prirode.

Radionice su se održale u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a kod upravljanja kriznih situacija i etičnog poslovanja“, a organizator radionica je partner na projektu Hrvatska zajednica inovatora. (Izvor: Udruga Nikola Tesla- Genij za budućnost)