Aktivizam, Nekategorizirano

Održana tribina i radionice „Važnost Nikole Tesle i etičnog poslovanja“

Foto: Udruga Nikola Tesla – Genij za budućnost

Uspješno je održana tribina i radionice „Važnost Nikole Tesle i etičnog poslovanja“ u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a kod upravljanja kriznih situacija i etičnog poslovanja“ na Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA, koja se održavala od 13. do 15. listopada 2022. u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Riječ je o projektu kojeg sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Udruga Nikola Tesla – Genij za budućnost u suradnji s partnerima – Hrvatskom zajednicom inovatora i Centrom za razvoj osobnih potencijala Mentis, a s ciljem promocije i poticanja etičnog poslovanja i djelovanja na području Republike Hrvatske. Projektom se želi i doprinijeti povećanju svijesti javnosti o važnosti etičnoga poslovanja i djelovanja za društvo u cjelini, a posredno i povećanju svijesti javnosti o značaju implementacije kreativnosti i inovativnosti u poslovanju i djelovanju.

Na tribini su sudjelovati predsjednica Udruge Transparency International Hrvatska dr. sc. Davorka Budimir, predsjednik Hrvatske zajednice inovatora prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga te predsjednica Udruge Nikola Tesla – Genij za budućnost Dragica Mihajlović. Održana su predavanja kao i radionica pod nazivom „Je li moguć etični svijet“ izv. prof. dr. sc. Ivora Altarasa sa Sveučilišta Libertas. Predavanje pod nazivom „Teslin put u znanost“ održala je dr. sc. Marijana Borić iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a predavanje pod nazivom „Muzeji i ostavština Nikole Tesle“ Renato Filipin iz Tehničkog muzeja „Nikola Tesla“.

Program je moderirala mr.sc. Katarina Milković.

Gosti tribine su bili profesori iz OŠ. iz Sibinja, studenti i đaci, članovi Udruge Nikola Tesla-genij za budućnost i partneri na projektu, te brojni štovatelji lika i djela Nikole Tesle.

Projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a kod upravljanja kriznih situacija i etičnog poslovanja“ ugovoren je za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda temeljem 15. Odluke o financiranju donesene na pozivu „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.