Aktualno, Nekategorizirano

Udruga Nikola Tesla predstavlja svoj novi EU projekt o važnosti etičnog poslovanja

Udruga Nikola Tesla – Genij za budućnost predstavit će projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a kod upravljanja kriznih situacija i etičnog poslovanja“ na Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA, koja se održava od 13. do 15. listopada 2022. u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Riječ je o projektu kojeg sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Udruga Nikola Tesla – Genij za budućnost u suradnji s partnerima – Hrvatskom zajednicom inovatora i Centrom za razvoj osobnih potencijala Mentis, a s ciljem promocije i poticanja etičnog poslovanja i djelovanja na području Republike Hrvatske. Projektom se želi i doprinijeti povećanju svijesti javnosti o važnosti etičnoga poslovanja i djelovanja za društvo u cjelini, a posredno i povećanju svijesti javnosti o značaju implementacije kreativnosti i inovativnosti u poslovanju i djelovanju.

U sklopu Međunarodne izložbe inovacija ARCA Udruga Nikola Tesla – Genij za budućnost 14. listopada 2022. od 11 do 16 sati organizira i tribinu te radionicu o važnosti Nikole Tesle i etičnog poslovanja.

Na tribini će sudjelovati predsjednica Udruge Transparency International Hrvatska dr. sc. Davorka Budimir, predsjednik Hrvatske zajednice inovatora prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga te predsjednica Udruge Nikola Tesla – Genij za budućnost Dragica Mihajlović. Na tribini će biti održano nekoliko predavanja kao i radionica pod nazivom „Je li moguć etični svijet“ izv. prof. dr. sc. Ivora Altarasa sa Sveučilišta Libertas.

Predavanje pod nazivom „Teslin put u znanost“ održat će dr. sc. Marijana Borić iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a predavanje pod nazivom „Muzeji i ostavština Nikole Tesle“ Renato Filipin iz Tehničkog muzeja „Nikola Tesla”.

 

Projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a kod upravljanja kriznih situacija i etičnog poslovanja“ ugovoren ej za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda temeljem 15. Odluke o financiranju donesene na pozivu „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.