Nekategorizirano, Rad udruga

Uspjeli održati sve aktivnosti projekta Agenti 0-7

Savjetovalište i igraonica
Savjetovalište i igraonica

Osnovni cilj projekta AGENTI 0-7 kojega je provodila Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu bio je jačanje te udruge kao organizacije koja će pružati usluge rane intervencije.

Cilj je ostvaren kroz organizacijski i stručni razvoj te uvođenjem standarda kvalitete i strateškog zagovaranja s ciljem održivosti usluga i udruge.

– Sklapanjem ugovora o financiranju iz direktnog županijskog proračuna, ugovaranjem dva projekta s Gradom Čakovcem te modelom sufinanciranja korisnika, MURID je uspio održati sve započete aktivnosti savjetovanja, dijagnostike i terapije za djecu s razvojnim i socijalnim rizicima te edukacija za roditelje i stručnih djelatnika te trenutno zapošljava tri edukacijska rehabilitatora, dva logopeda, učiteljicu i voditeljicu ureda – kaže Silvija Pucko iz MURID-a komentirajući kako bi ovom projektu mogla pričati danima.

Ističe kako je jedan od najvažnijih uspjeha koji se desio nakon samog projekta – dobivanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta standarda za pružanje socijalnih usluga rane intervencije i pomoći pri uključenju u redoviti odgojni i obrazovni sustav (integraciju).

– Nakon ispunjavanja uvjeta MURID je ugovorio financiranje usluga rane intervencije s Ministarstvom socijalne politike i mladih te time postao drugi pravni subjekt i prva udruga u Republici Hrvatskoj koja je ispunila uvjete i ugovorila ovu socijalnu uslugu. Samo provođenje i izvještavanje projekta ojačalo nas je u organizacijskom smislu i podučilo kvalitetnom administrativnom rukovođenju i upravljanju sredstvima.

Sve to daje temelje transparentnog djelovanja što nam je osnova djelovanja i stvaranja trajnog funkcioniranje ove organizacije civilnog društva. Razumijevanje projektne logike te upravljanje samim projektom i projektnimi rizicima osvijestili su nas i dali kompetencije da produktivnije i efikasnije planiramo buduće projekte – najavljuje Pucko.

A dokaz tome je i to što je MURID u partnerstvu s Udrugom slijepih Međimurske županije i Udrugom za autizam Pogled, osnivač Saveza za osiguravanje pomagača u predškolskim ustanovama temeljem kojeg se sustavno financiraju pomagači u predškolskim ustanovama Međimurske županije.

– Iako ostala partnerstva, koja trenutno provodimo, nisu formalizirana ugovaranjem novih projekata, kontinuirano surađujemo s organizacijama civilnog društva sa istim ili sličnim djelatnostima. Rezultati i uspjesi u radu učvrstili su naše partnerstvo s Uredom UNICEF-a Hrvatska i Ministarstvom socijalne politike i mladih te jedinicama lokalne samouprave – zaključila je.

Maja Celing Celić