Aktualno, Nekategorizirano

Tribina o tražilici www.raniKLIK.hr, stranici koja pomaže roditeljima u ranoj intervenciji u djetinjstvu

Ilustracija: hurid.hr
Ilustracija: hurid.hr

U petak 22.2.2019. u sklopu desete rasprave u okviru ciklusa „Članovi za članove i zainteresiranu javnost“ koju organizira Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu u suradnji sa Sekcijom za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi HPD-a i Sekcijom za psihologiju razvojnih teškoća i invaliditeta HPD-a u povodu 12. Tjedna psihologije u Hrvatskoj, održat će se i radionica za zaposlenike i članove OCD-ova iz Grada Zagreba o funkcionalnostima tražilice www.raniKLIK.hr i uporabi podataka za zagovaranje rane intervencije kod lokalne samouprave.

Tema tribine je „Suradnjom do mreže rane intervencije u djetinjstvu: Poremećaj iz spektra autizma u ranoj dobi“, a održat će se na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb od 12 do 14 sati.

S obzirom da se na ovoj tribini očekuje i velik broj organizacija civilnog društva, ovom prilikom će im se predstaviti tražilica www.raniklik.hr što je nužno zbog postojanja društvene potrebe popunjavanja baze podataka o pružateljima usluga u ranoj intervenciji iz svih uključenih sektora (obrazovni, zdravstveni, socijalni, civilni sektor) te korištenja tražilice raniklik.hr u informiranju roditelja i povezivanju stručnjaka.

Radionica je jedna od aktivnosti u sklopu projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ koji provodi Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (aktivnosti se provode na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu). (Izvor: HURID)