Hrvatska, Nekategorizirano

HURID u Slavonskom Brodu predstavlja raniKLIK, tražilicu s podatacima o pružateljima usluga u ranoj intervenciji

raniKLIKHURID poziva na radionicu predstavljanja tražilice www.raniKLIK.hr i uporabi podataka s tražilice za zagovaranje stvaranja sustava rane intervencije kod lokalne samouprave koja će se održati u četvrtak 28. 03. 2019. od 15,00 do 16,00 sati na dislociranoj adresi Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ivana Gundulića 20, Slavonski Brod.

Radionica je namijenjena zaposlenicima i članovima organizacija civilnog društva s područja Brodsko-posavske županije koje djeluju u području rane intervencije i brige za djecu rane dobi, a provodi se sa svrhom jačanja njihovih stručnih, analitičkih i zagovaračkih aktivnosti. Navedeno je nužno zbog postojanja društvene potrebe popunjavanja baze podataka o pružateljima usluga u ranoj intervenciji iz svih uključenih sektora (obrazovni, zdravstveni, socijalni, civilni sektor) te korištenja tražilice raniklik.hr u informiranju roditelja i povezivanju stručnjaka.

Prijave na radionicu  se šalju na na e-mail adresu: marijana.kralj@hurid.hr.

Radionica se organizira u sklopu projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ koji provodi Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (aktivnosti se provode na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu).

Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog socijalnog fonda, a odobren je na pozivu Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Više o projektu DOBRO pročitajte na sljedećim stranicama:
Web stranica projekta: http://dobro.hurid.hr/
Tražilica raniKLIK.hr: http://www.raniklik.hr/