Hrvatska, Nekategorizirano

Poziv na konferenciju udrugama i stručnjacima zainteresiranim za temu rane intervencije u djetinjstvu

Foto: suvag.hr
Foto: suvag.hr

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu poziva organizacije civilnoga društva na konferenciju pod nazivom „Rana intervencija u djetinjstvu: Naši izazovi i naša rješenja“ koja će se održati 23. travnja 2018. u Slavonskom Brodu i 26. travnja 2018. u Zagrebu.

Konferencija se organizira u okviru projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri na projektu su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku.

Cilj konferencije je predstavljanje aktivnosti projekta i informiranje lokalnih organizacija civilnog društva o mogućnostima uključivanja u projektne aktivnosti sa svrhom jačanja stručnih, analitičkih i zagovaračkih aktivnosti organizacija u području rane intervencije te brige za djecu rane dobi.

Konferencija je namijenjena zaposlenicima i članovima organizacija civilnog društva kao i drugim stručnjacima i pojedincima u lokalnoj zajednici zainteresiranima za temu rane intervencije i brige za djecu rane dobi te je prijavljena za bodovanje komorama socijalnih radnika, psihologa i edukacijskih rehabilitatora.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu s dva fakulteta provodit će u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji projekt društveno korisno učenje i pridonijeti javnoj dostupnosti podataka o pružateljima usluga u ranoj intervenciji, osnaživanju organizacija civilnog društva i kvaliteti obrazovanja budućih stručnjaka za intersektorsko i interdisciplinarno područje rane intervencije. Ciljane skupine u projektu su zaposlenici fakulteta, studenti, zaposlenici i članovi organizacija civilnog društva te volonteri.

PRIJAVA na konferenciju, Slavonski Brod – 23. travnja 2018. (ponedjeljak) s početkom u 11 sati u prostoru Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti dislociranog studija na adresi Ivana Gundulića 20.

PRIJAVA na konferenciju, Zagreb – 26. travnja 2018. (četvrtak) s početkom u 11,00 sati dvorana Zrinjevac u Hotelu Westin, Ul. Izidora Kršnjavog 1.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) osnovana je 2007. godine te djeluje kao nevladina udruga s ciljem stvaranja sustava rane intervencije i promicanja znanstveno utemeljenih programa koji će pridonijeti dobrobiti mlađe djece s biološkim ili socijalnim rizikom i kvaliteti života njihovih obitelji.
HURID su osnovali stručnjaci različitih profesija (defektolozi, liječnici, logopedi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori i dr.) koji rade s mlađom djecom s razvojnim rizicima ili odstupanjima te imaju uvid u teškoće s kojima se susreću njihove obitelji budući da Republika Hrvatska nema uspostavljen kvalitetni sustav rane intervencije. Upravo se projektom DOBRO, kroz partnerstvo s dva fakulteta, želi pridonijeti razvoju sustava rane intervencije. Rana intervencija u djetinjstvu je intersektorski i interdisciplinarni sustav usluga koji nastoji unaprijediti djetetov razvoj i prevenirati razvojno zaostajanje.

Projekt DOBRO će uvođenjem društveno korisnog učenja pridonijeti javnoj dostupnosti podataka o pružateljima usluga u ranoj intervenciji, osnažiti organizacije civilnog društva i kvalitetu obrazovanja za intersektorsko područje rane intervencije te pridonijeti trajnom partnerstvu dva fakulteta i OCD-a.