Aktualno, Nekategorizirano

HURID u Slavonskom Brodu održava seminar o društveno korisnom učenju

Foto: HURID/Facebook
Foto: HURID/Facebook

U srijedu 12.rujna 2018. u Slavonskom Brodu u prostoru Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu održat će se jednodnevni seminar u Slavonskom Brodu s ciljem pripreme dokumenta s opisom metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva u cilju društveno korisnog učenja u sklopu projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“.

Na seminaru će se ispitati mogućnosti za izradu dokumenta, a na temelju analize stanja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji, raspravljanjem ideja s vijeća nastavnika i prikupljanjem prijedloga predstavnika partnerskih fakulteta te organizacija civilnog društva i njihovih predstavnika koji su uključeni u projekt. Nakon održanog seminara, radna skupina će prijedloge i iskustva prikupljena na seminaru uobličiti u provedbeni dokument o metodologiji implementacije društveno korisnog učenja s ciljem proaktivnog rješavanja izazova u ranoj intervenciji u lokalnim zajednicama.

Izlazni rezultat ove aktivnosti je Dokument s opisom metodologije za implementaciju društveno korisnog učenja putem sustavnog angažiranja studenata u organizacijama civilnog društva koji će se tijekom zimskog semestra pilotirati na fakultetima partnerima, nakon čega će biti dorađen i upućen svim partnerima na prihvaćanje.

Izrada ovakvog dokumenta sinergijski pridonosi stvaranju održivih partnersatva uključenih organizacija civilnog društva i akademske zajednice obzirom da će se dokument pripremiti na način da omogućava buduće primjene na drugim kolegijima i fakultetima.

Projekt Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 743.932,29 kuna.