Hrvatska, Nekategorizirano

Slavonski Brod: HURID poziva na predstavljanje EU projekta koji unaprijeđuje sustav rane intervencije u djetinjstvu

foto: hurid
foto: hurid

Pozivamo sveučilišne nastavnike, studente, organizacije civilnog društva, djelatnike u sustavu rane intervencije u djetinjstvu, korisnike usluga, donositelje političkih odluka, javnost i medije da nam se 24. svibnja 2018. godine pridruže na inicijalnoj konferenciji na kojoj će biti predstavljen projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ – stoji u pozivu Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu.

Početak konferencije je u 11 sati, a održava se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku – dislocirani studij –  Slavonski Brod, Ivana Gundulića 20.

Projekt sufinanciraju Europska unija (85%) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske (15%) u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna.

Nositelj projekta je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), a partneri su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, ujedno i domaćin inicijalne konferencije.

Cilj projekta „DOBRO“ jest uvesti društveno korisno učenje u akademsko obrazovanje i pridonijeti jačanju znanja i vještina budućih stručnjaka za stvaranje sustava rane intervencije u lokalnim zajednicama.
Program konferencije:

11:00 Uvod moderatora konferencije Igor Marko Gligorić, dr.sc., predstavnik Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku
11:05 Pozdravne riječi prof. dr.sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku u ime domaćina
11:15 Predstavljanje projekta DOBRO Venita Mužek, mag. psih., voditeljica projekta DOBRO
11:30 Važnost društveno korisnog učenja za sustav rane intervencije u djetinjstvu: perspektiva HURID-a Marina Šimanović, prof.psih., izvršna direktorica Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu
11:45 Društveno korisno učenje u sklopu sustava odgoja i obrazovanja doc.dr.sc. Ksenija Romstein, suradnica na projektu s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku