Hrvatska, Nekategorizirano

Javna rasprava u Karlovcu: Uključivanje lokalne zajednice u planiranje i upravljanje okolišem

Foto: Ka-matrix
Foto: Ka-matrix

KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj u sklopu projekta “Znanjem do Zvijezde – primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice”, koji provodi u suradnji s partnerom Veleučilištem u Karlovcu, organizira javnu raspravu. Javna rasprava će se održati u Knjižnici za mlade (Banjavčićeva 8) u četvrtak, 25. travnja 2019. godine s početkom u 18 sati.

U sklopu ove javne rasprave, usmjerene na temu kulturnog menadžmenta, doc. dr. sc. Sanja Lončar (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održat će predavanje “Uključivanje lokalne zajednice u planiranje i upravljanje okolišem”. Nakon predavanja uslijedit će moderirana rasprava otvorena pitanjima i doprinosima iz publike.

Javna rasprava održava se kao dio projekta “Znanjem do Zvijezde – primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice”. Projekt traje 21 mjesec, od 19.03.2018. do 18.12.2019. godine. U sklopu projekta sveukupno će se održati četiri javne rasprave. Projekt je sufinancirala Euorpska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 763.224,25 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 648.740,61 kuna (85%), a preostali iznos Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%). (Izvor: KA-MATRIX)